Tự Luận Bài tập các định luật Newton, vật lý lớp 10 động lực học chất điểm

Thảo luận trong 'Vật lý 10.II Động lực học chất điểm' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 26/9/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Bài tập ba định luật Newton, các dạng bài tập ba định luật Newton, phương pháp giải bài tập ba định luật Newton chương trình vật lý lớp 10 cơ bản nâng cao

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập ba định luật Newton
  Bài tập 1
  . Lực không đổi tác dụng vào vật trong 0,6s làm vận tốc của vật giảm từ 8cm/s xuống 5cm/s. Tiếp tục giữ nguyên hướng và tăng độ lớn của lực tác dụng lên gấp đôi, xác định vận tốc của vật sau 2,2s.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2. Lực không đổi tác dụng vào vật m1 gây gia tốc 6m/s2; tác dụng vào vật m2 gây ra tốc 3m/s2. Tinh gia tốc của vật có khối lượng m1 + m2 chịu tác dụng của lực trên.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Vật 0,5kg đang chuyển với vận tốc 2m/s chịu tác dụng của hai lực, lực kéo FK và lực cản FC=0,5N vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trên quãng đường 24m mất 4giây.
  a/ Xác định độ lớn của lực còn lại
  b/ Sau 24m, lực kéo biến mất thì vật sẽ dừng lại sau bao lâu?

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4. Ô tô khối lượng 4 tấn tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau khi đạt vận tốc 54km/h ô tô đi thêm được 50m. Tính lực kéo của động cơ trong khoảng thời gian tăng tốc biết hệ số ma sát trượt của mặt đường 0,05; vận tốc ban đầu của ô tô là 18km/h. Lấy g=10m/s2 hỏi sau bao lâu từ lúc tăng tốc ô tô đạt vận tốc 72km/h, trong khoảng thời gian đó ô tô đi được quãng đường là bao nhiêu.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5. Tác dụng lực 4,5N không đổi theo phương ngang vào vật đang đứng yên có khối lượng 1500g. Hệ số ma sát trượt 0,2; g=10 m/s2
  a) Sau 2 giây tính gia tốc, vận tốc của vật.
  b) Sau 2 giây ngừng tác dụng lực, tính quãng đường tổng cộng vật đi được trước khi dừng lại.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 6. Vật khối lượng 1kg trượt trên mặt phẳng nghiêng AB góc 30o, hệ số ma sát trượt trên mặt phẳng AB µ1=0,1; vật trượt từ A đến B rồi đến điểm C trên mặt phẳng nằm ngang thì dừng lại tính hệ số ma sát trượt trên mặt phẳng AC lấy g=10 m/s2. Biết AB=1m, BC=10,35m

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7. Vật chuyển đang chuyển động với vận tốc 20m/s trượt lên dốc dài 100m cao 10m. Cho g=10 m/s2, hệ số ma sát trượt 0,05.
  a) Tính gia tốc khi vật lên dốc, vật có đi hết dốc không? nếu có tính khoảng thời gian vật đi hết dốc và vận tốc của vật tại đỉnh dốc.
  b) Các yếu tố khác không đổi, vận tốc ban đầu của vât là 15m/s thì quãng đường vật đi được là bao nhiêu. Tính vận tốc của vật tại chân dốc sau khi lên dốc rồi trượt trở lại chân dốc.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Một xe có khối lượng 100kg bắt đầu chuyển động trên đường ngang. Biết sau khi chạy được 200m thì đạt vận tốc 20m/s.
  a) Tính gia tốc của chuyển động.
  b) tính lực kéo của động cơ khi :
  +/ lực cản không đáng kể
  +/ lực cản là 100N
  c) Xe đang chạy với vận tốc trên thì tắt máy. Hỏi xe chạy thêm được đoạn đường bao nhiêu và sau bao lâu thì dừng lại ( Lúc này lực cản là 100N)

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9. Ném thẳng đứng một quả bóng khối lượng 400 g xuống mặt sàn với vận tốc 4m/s. Quả bóng chịu tác dụng trong thời gian 0,1 s rồi nảy lại ngược chiều với cùng vận tốc. Tính độ lớn lực trung bình tác dụng lên vật trong thời gian đó.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10. Một vật có khối lượng m = 10kg, chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực ma sát có hệ số ma sát µ=0,2. Lấy g = 10m/s2. Biết vật chuyển động nhanh dần trên mặt ngang không vận tốc đầu, sau khi đi được 100m vật đạt vận tốc 10m/s. Xác định lực kéo tác dụng lên vật trong hai trường hợp:
  a) Lực kéo có phương song song với mặt ngang.
  b) Lực kéo hợp với phương ngang một góc 300.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Một vật có khối lượng 4 kg, dưới tác dụng của lực F thu được gia tốc 3 m/s2. Đặt thêm vào vật một vật khác thì cũng lực ấy chỉ gây được gia tốc 2 m/s2. Tính khối lượng của vật đặt thêm vào.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 12. Hai xe lăn có khối lượng m1 = 2 kg, m2 = 3 kg được đặt trên ray thẳng nằm ngang. Cho hai xe tương tác với nhau bằng cách đặt một lò xo được nén ở giữa chúng rồi nối bằng dây chỉ. Sau khi đốt dây chỉ đứt xe một thu được vận tốc là 4 m/s. Tính tốc độ mà xe hai thu được.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 13. Trên mặt nằm ngang không ma sát, xe một chuyển động với độ lớn vận tốc 5 m/s đến va chạm vào xe hai đang đứng yên. Sau va chạm, bật lại với tốc độ 150 cm/s, xe hai chuyển động với độ lớn vận tốc 200 cm/s. Biết khối lượng xe hai là 400 g. Tính khối lượng xe một.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 14. Hai quả cầu chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, quả cầu 1 chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm vào quả cầu thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm cả hai quả cầu chuyển động theo hướng cũ của quả cầu 1 với cùng vận tốc 2m/s. Tìm tỉ số khối lượng m1/m2

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 15. Một xe đang chạy với vận tốc 1m/s thì tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s. Sau đó xe tiếp tuc̣ chuyển động đều trong thời gian 1s rồi tắt máy, chuyển động chậm dần đều sau 2s thì dừng hẳn. Biết xe có khối lượng 100kg.
  a/ Xác định gia tốc của ô tô trong từng giai đoạn ?
  b/ Xác định lực cản tác dụng vào xe.
  c/ Lực kéo của động cơ trong từng giai đoạn .

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  xem thêm: tổng hợp lý thuyết, bài tập vật lý lớp 10 chương động lực học chất điểm
  nguồn học vật lý trực tuyến
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 2. Giải giúp em:
  Dưới tác dụng của lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, đi được quãng đường 3m trong thời gian t. Nếu đặt thêm vật có khối lượng 500g lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường 2m trong thời gian t. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lượng của xe.
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. Giải giúp em:
  Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 0,2s. Hãy tính quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó?
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 4. bmnbfnbn

  bmnbfnbn Premium Member

  Hà Nội
  Lớp 10
  giải giúp em:
  Trong những khoảng thời gian 1,5s liên tiếp , người ta thấy một vật có khối lượng m=150g chuyển độngt thẳng biến đổi đều có quãng đường sau dài hơn quãng đường trước đó 0,9m. Tính lực tác dụng lên vật.
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 5. Giải giúp e bài này với
  Một xe lăn đang đứng yên thì chịu một lực F ko đổi, xe đi đc 15 cm trong 1s. Nếu đặt một vật nặng 100g lên xe rồi cũng tác dụng một lực như trên thì xe chỉ đi đc 10cm trong 1s. Bỏ qua ma sát với mạt bàn. Tìm khối lượng của xe?
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 6. Giải giúp em:
  Một vật có khối lương là 1 kg ,chuyển động về phía trước với tốc độ là 5m/s va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên .Sau khi va chạm vật thứ nhất chuyển động ngược trở lại với vận tốc 1m/s ,còn vật thứ hai chuyển động với tốc độ 2m/s.Hỏi khối lượng của vật thứ hai là bao nhiêu ?
  dạ cảm ơn thầy
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 7. Sakura

  Sakura Premium Member

  Hà Nội
  Lớp 10
  Giải giúp em:
  1/ Một người dùng dây kéo một vật có khối lượng m=100kg trượt trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo F=100√3N. Dây nghiêng một góc α=30 độ so với mặt phẳng nằm ngang. Lực ma sát ngược chiều chuyển động và có độ lớn 50N. Tính gia tốc của vật?

  2/ Một ôtô có khối lượng 500kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều trong 2s cuối cùng đi được 1,8m. Hỏi lực hãm phanh tác dụng lên ôtô đó có độ lớn là bao nhiêu?
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Chia sẻ trang này