Tự Luận Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc vật lý 10

Thảo luận trong 'Chương I: Động học chất điểm' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 26/9/16.

 1. Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, các dạng bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, phương pháp giải Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  Bài tập 1. Một ô tô tăng tốc từ 54km/h lên 27m/s trong khoảng thời gian đó ô tô chuyển động được quãng đường 80m. Tính khoảng thời gian tăng tốc và gia tốc của ô tô.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 2. Một electron đang chuyển động với vận tốc 5.105m/s được gia tốc đến vận tốc 5,4.105m/s. Tính thời gian và quãng đường electron bay được trong khi gia tốc, biết độ lớn của gia tốc là 8.104m/s2

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 3. Lúc 8 giờ hai vật chuyển động ngược chiều nhau trên quãng đường AB dài 560m. Tại A vật một chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,2m/s2. Tại B vật hai chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2. Biết tại A vật một có vận tốc ban đầu 10m/s, tại B vật hai bắt đàu chuyển động từ vị trí đứng yên.
  a/ Viết phương trình chuyển động của hai vật
  b/ Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
  c/ Xe một đi thêm được quãng đường là bao nhiêu trước khi dừng lại.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 4. một chất điểm chuyển động với quĩ đạo là đường thẳng có phương trình chuyển động là x=5 + 10t – 0,25t2 trong đó t (s); x (m)
  Chuyển động của chất điểm thuộc loại chuyển động nào. Xác định tọa độ và vận tốc của chất điểm tại thời điểm t=4s.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 5. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 14,4km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường ô tô đi trong 10s đầu tiên sau khi hãm phanh dài hơn quãng đường đi được trong 10s tiếp theo là 5m. Xác định quãng đường ô tô đi thêm được và thời gian từ lúc ô tô hãm phanh đến lúc dừng lại.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 6. Ô tô đang chuyển động thì tắt máy chuyển động chậm dần đều. Hai giây đầu tiên xe đi được quãng đường dài hơn quãng đường đi được trong hai giây tiếp theo 4m. Tính vận tốc ban đầu của ô tô và quãng đường mà ô tô đi thêm được sau khi tắt máy biết rằng sau 10s sau khi tắt máy thì xe dừng lại.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 7. Trong khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau 4s, chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những quãng đường lần lượt là 24m và 64m. Tính vận tốc ban đầu và gia tốc của chất điểm.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 8. Quãng đường AD dài 28m, chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều đi qua điểm A và đến điểm B sau 1 giây với vận tốc 6m/s. Tại điểm C trước khi đến điểm D 1 giây chất điểm có vận tốc 8m/s. Tính gia tốc, thời gian chất điểm đi hết đoạn đường AD và chiều dài đoạn CD.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 9. Chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Mô ta chuyển động của chất điểm. Tính quãng đường mà chất điểm đi được trong khoảng thời gian trên.

  [​IMG]

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 10: Một vật chuyển động chậm dần đều cho đến khi dừng lại, vật đi được quãng đường 25,6m. Biết quãng đường đi được trong giây đầu tiên bằng 15 lần quãng đường đi được trong giây cuối cùng. Tính vận tốc ban đầu của vật.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 11: Một đoàn xe lửa bắt đầu chuyển động đi từ ga này đến ga kế tiếp trong 20 phút với vận tốc trung bình 72 km/h. Thời gian chạy nhanh dần và thời gian chạy chậm dần đều lúc vào ga bằng nhau là 2 phút; khoảng thời gian còn lại, tàu chuyển động đều. Tính gia tốc.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 12: Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa 1 đi qua trước mặt người ấy trong t giây. Hỏi toa thứ n đi qua trước mặt người ấy trong bao lâu?

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 13: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường S mất 3s. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 14: Một vật chuyển động chậm dần đều trên ba đoạn đường liên tiếp bằng nhau rồi dừng lại. Biết rằng Thời gian đi trong đoạn đường thứ 2 là 1 giây. Tính thời gian vật đi cả quãng đường nói trên.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 15: Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a=5 m/s2, sau đó chuyển động đều, và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn là a để dừng lại. Thời gian chuyển động là 25s. vận tốc trung bình trong thời gian chuyển động là 72 km/h. tìm thời gian xe chuyển động đều.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 16: một chất điểm chuyển động biến đổi đều đi qua 4 điểm ABCD biết rằng AB=BC=CD=5m. Vận tốc tại C là vC = vB+vD = 20√2 (m/s). Tìm gia tốc của chuyển động.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 17: Một đoàn tàu gồm 4 toa mỗi toa dài 10 m chuyển động thẳng chậm dần đều vào ga. Một người quan sát đứng bên đường ray thấy toa thứ nhất đi qua trước mắt mình trong thời gian 1.7s, toa thứ 2 đi qua trước mắt mình trong thời gian 1,82s.
  a/ Tính gia tốc của đoàn tàu và tốc độ của đoàn tàu lúc toa thứ nhất đi ngang qua mặt người quan sát.
  b/ Toa thứ 3 vượt qua mặt anh ta trong thời gian bao lâu?
  c/ Tính thời gian toa cuối cùng đi ngang qua mặt người quan sát?
  d/ Tính khoảng cách giữa đầu toa tàu thứ nhất và người quan sát khi tàu dừng lại?
  e/ Cả đoàn tàu đi qua người quan sát trong bao lâu?
  f/ Tính vận tốc của đoàn tàu khi nó vừa đi tới người quan sát.

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  Bài tập 18: Một vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động : x=30 + 4t-t2 (cm;s). Tính quãng đường vật đi đc từ thời điểm t=1s đến thời điểm t=3s ?

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

  xem thêm: bài tập vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
  nguồn học vật lý trực tuyến
   
  Sửa lần cuối: 10/10/16
  #1

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

 2. giải giúp em
  1 vật chuyển động đến B rồi quay lại A ,biết rằng lần đầu qua A với vận tốc bằng 6m/s,sau 3 s thì đến B đạt vận tốc bằng 0, đổi hướng chuyển động và 2 s tiếp theo thì đến A đạt vận tốc 10m/s
  a,xác định gia tốc trong 3s đầu và gia tốc trong 2s cuối
  b,xác định gia tốc trong khoảng thời gian 5s
   
  Sửa lần cuối: 30/9/16
  #2

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

 3. vuduyen

  vuduyen

  Hà Nội
  Lớp 10
  Giải giúp em:
  Chứng tỏ rằng trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu, quảng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tỉ lệ với các số lẻ 1,3,5,7,...
   
  #3

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

 4. vuduyen

  vuduyen

  Hà Nội
  Lớp 10
  Giải giúp em:
  Sau 20s, một ô tô giảm vận tốc từ 72km/h xuống 36km/h, sau đó chuyển động đều trong 0,5 phút, cuối cùng nó chuyển động chậm dần đều và đi thêm được 40m thì dừng lại
  a. Tính gia tốc trên môic giai đoạn
  b. Lập công thức tính vận tốc ở mỗi giai đoạn
  c. Vẽ đồ thị vậm tốc diễn tả cả quá trình chuyển động của ô tô
  d. Tính vận tố trung bình trên cả quãng đường đó
   
  #4

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

 5. Giải giúp em:
  Lúc 9h, một ô tô đi qua địa điểm A trên một đường thẳng với vận tốc 36km/h, chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn là 0,2m/s2 . cùng lúc đó tại một địa điểm B cách A 560km, một ô tô thứ 2 bắt đầu khởi hành đi ngược chiều với ô tô thứ nhất, chuyển động nhanh dần đều với gia tóc có độ lớn là 0,4m/s2
  a, lập phương trình chuyển động của mỗi xe
  b, tính thời gian ô tô thứ hai đi qua A
  c, hỏi ô tô thứ nhất có đến được địa điểm B không, vì sao?
   
  #5

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

 6. Thầy ơi giải hộ em với
  Một vật chuyển động ndd với v0=0.trong giây 1 đi được s1=3m.hỏi trong giây thứ 2 đi bn mét
   
  #6

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

 7. Giải em vs
  1 đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1p tàu đạt vận tốc 40km/h
  A) tính gia tốc
  B) tính quãng đường mà tàu đi được trong 1p đó
  C) nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì bao lâu nữa mới đạt vận tốc 60km/h??
   
  #7

  Bạn phải đăng ký, hoặc kích hoạt tài khoản để xem.

Chia sẻ trang này