Tự Luận Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay, vật lý lớp 10

Thảo luận trong 'Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 27/9/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay. Các dạng bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay. Phương pháp giải bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  II/ Bài tập Momen lực, cân bằng của vật rắn có trục quay
  Bài tập 1
  . Thanh kim loại có chiều dài l khối lượng m đặt trên bàn nhô ra một đoạn bằng 1/4 chiều dài thanh. Tác dụng lực có độ lớn 40N hướng xuống thì đầu kia của thanh kim loại bắt đầu nhô lên, lấy g=10m/s2. Tính khối lượng của thanh kim loại.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2. Một thanh AB nặng 30 kg, dài 9 m, trọng tâm tại G biết BG=6 m. Trục quay tại O biết AO=2 m, Người ta phải tác dụng vào đầu B một lực F=100 N xác định khối lượng vật treo vào đầu A để thanh nằm cân bằng. Xác định độ lớn của lực tác dụng vào O. lấy g=10m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Thanh AB khối lượng 25 kg, dài 7,5 m trọng tâm tại G biết GA=1,2 m. Thanh AB có thể quay quanh trục đi qua O biết OA=1,5 m. Để giữ thanh cân bằng nằm ngang thì phải tác dụng lên đầu B một lực bằng bao nhiêu? Khi đó trục quay sẽ tác dụng lên thanh một lực bằng bao nhiêu? Lấy g=10 m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4. Một thanh gỗ nặng 12 kg dài 1,5 m, một đầu được gắn cố định đi qua điểm A, thanh gỗ có thể quay xung quanh trục đi qua A, đầu còn lại được buộc vào một sợi dây sao cho phương của sợi dây thẳng đứng và giữ cho tấm gỗ nằm nghiêng hợp với phương ngang một góc α. Biết trọng tâm của thanh gỗ cách đầu A khoảng 50 cm. Tính lực căng của sợi dây và lực tác dụng điểm A của thanh gỗ. Lấy g=10 m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5. Một người nâng một tấm gỗ nặng 60 kg dài 1,5 m, Biết lực nâng hướng thẳng đứng lên trên tấm gỗ hợp với mặt đất nằm ngang một góc α, trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của người đó và phản lực của mặt đất lên tấm gỗ. Lấy g=10 m/s2.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 6. Một người nâng một tấm gỗ nặng 30 kg dài 1,5 m, lực nâng vuông góc với tấm gỗ và giữ cho nó hợp với mặt đất nằm ngang một góc α=300. Biết trọng tâm của tấm gỗ cách đầu mà người đó nâng 120 cm. Tính lực nâng của người đó.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7. Một thanh nhẹ gắn vào sàn tại B như hình vẽ. Tác dụng lên đầu A lực kéo F = 100N theo phương ngang. Thanh được giữ cân bằng nhờ dây AC. Tìm lực căng của dây biết α = 30o.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Thanh nhẹ OB có thể quay quanh trục O. Tác dụng lên thanh các lực F1; F2 đặt tại A và B. Biết F1 = 20N; OA = 10cm; AB = 40cm. Thanh cân bằng, véc tơ F1; F2 hợp với AB góc α; β như hình vẽ. Xác định giá trị của F2 trong các trường hợp sau
  a/ α = β = 90o
  b/ α = 30o; β = 90o
  c/ α = 30o; β = 60o
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9. Bánh xe có bán kính R, khối lượng m như hình vẽ. Tìm lực kéo F nằm ngang đặt trên trục để bán vượt qua bậc có độ cao h. Bỏ qua ma sát.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10. Tìm lực F để làm quay vật hình hộp đồng chất như hình vẽ, biết m = 10kg quay quanh tâm O. Cho a = 50cm, b = 100cm.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Thanh gỗ đồng chất AB, khối lượng 20kg có thể quay quanh trục A. Ban đầu thanh nằm ngang trên sàn. Tác dụng lên B lực nâng F luôn vuông góc với AB. Tìm F để
  a/ nâng AB khỏi sàn.
  b/ giữ AB nghiên góc 30o so với mặt sàn.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 12. Thanh AB (m = 100g) có thể quay quanh A được bố trí như hình vẽ
  m1 = 500g; m2 = 150g, BC =20cm. Tìm chiều dài của AB biết thanh cân bằng.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 13. Treo bốn vật nặng cách đều nhau vào một thanh đồng chất dài 3cm nặng 6kg, trong đó hai vật ngoài cùng nằm ở hai đầu thanh như hình vẽ. m1 = 2kg; mỗi vật tiếp theo có khối lượng hơn vật trước 1kg. Cần phải treo thanh tại điểm cách đầu trái một khoảng bao nhiêu để thanh cân bằng.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 14. Thanh đồng chất đặt trên bàn ngang, nhô 1/4 chiều dài thanh ra khỏi bàn như hình vẽ. Treo vào đầu nhô ra một vật trọng lượng P' = 300N thanh bắt đầu nghiêng và mất cân bằng. Tìm trọng lượng của thanh.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 15. Thanh đồng chất AB có thể quay quanh bản lề A. Hai vật có khối lượng m1 = 1kg, m2 = 2kg được treo vào B bằng hai sợi dây như hình vẽ. C là ròng rọc nhẹ. Biết AB = AC, khối lượng thanh là 2kg. Tính α khi hệ cân bằng
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 16. Thanh BC nhẹ, gắn vào tường bởi bản lề C, đầu B treo vật có khối lượng m = 4kg và được giữ cân bằng nhờ dây treo AB. Cho AB = 30cm, AC = 40cm. Xác định các lực tác dụng lên BC.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 17. Một vật khối lượng 4kg treo vào tường bởi dây BC và thanh AB. Thanh AB gắn vào tường bằng bản lề A, α = 30o
  1/ Tìm các lực tác dụng lên thanh AB nếu:
  a/ bỏ qua khối lượng của thanh
  b/ khối lượng thanh AB là 2kg
  2/ Khi tăng góc α thì lực căng dây BC tăng hay giảm
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 18. Thanh AB khối lượng m = 1,5kg, đầu B đựng vào góc tường, đầu A nối với dây treo AC góc α = 45o. Tìm các lực tác dụng lên thanh.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 19. Thanh AB khối lượng m1 = 10kg, chiều dài L = 3m gắn vào tường bởi bản lề A. Đầu B của thanh treo vật nặng m2 = 5kg. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ dây treo CD, góc α = 45o. Tìm các lực tác dụng lên thanh AB biết AC = 2m.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 20. Một thanh AB dài 2m khối lượng m=2kg được giữ nghiêng một góc α trên mặt sàn nằm ngang bằng một sợi dây nằm ngang BC dài 2m nối đầu B của thanh với một bức tường đứng thẳng; đầu A của thanh tựa lên mặt sàn. Hệ số ma sát giữa thanh và mặt sàn bằng \[\displaystyle \frac{\sqrt{3} }{2}\]
  1) Tìm các giá trị của α để thanh có thể cân bằng.
  2 Tính các lực tác dụng lên thanh và khoảng cách AD từ đầu A của thanh đến góc tường D khi α =45o. Lấy g=10m/s2
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 21.
  Dùng cân đòn để cân một vật. Vì cánh tay đòn của cân không thật bằng nhau nên khi đặt vật ở đĩa cân bên này ta được 40g nhưng khi đặt vật sang đĩa cân kia ta cân được 44,1g. Tìm khối lượng đúng của vật.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 22.
  Bán cầu đồng chất khối lượng 100g. Trên mép bán cầu đặt một vật nhỏ khối lượng 7,5g. Hỏi mặt mặt phẳng của bán cầu sẽ nghiêng góc α bao nhiêu khi có cân bằng biết rằng trọng tâm bán cầu ở cách mặt phẳng của bán cầu một đoạn 3R/8 (R là bán kính bán cầu)
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 23.
  Gió thổi vào xe theo hướng vuông góc với thành bên của xe với vận tốc V. Xe có khối lượng m = 104kg, chiều cao 2b = 2,4m, chiều ngang 2a = 2m, chiều dài l = 8m. Áp suất gió tính bởi công thức p = ρv2 với ρ = 1,3kg/m3 là khối lượng riêng của không khí. Tìm V để xe bị lật ngã.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  nguồn vật lý phổ thông
  xem thêm:
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 2. Thầy giúp em bài này với
  Người ta giữ 1 khúc gỗ hình trụ có khối lượng m(kg),nghiêng 1 góc alpha so với mặt nằm ngang bằng cách tác dụng vào đầu A lực F vuông góc với AB.Tính độ lớn lực F và phản lực N do sàn tác dụng lên đầu B.
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. cho bài toán như hình vẽ. cho OA = 1 m, khối lượng thanh là 20 kg. tính lực nâng F ?
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 4. Giải giúp em: 1 thanh OA đồồng chất tiết diện đều có độ dài 1m, P=5N, trọng tâm tại trung điểm thanh. Thanh có thể quay quanh mặt phẳng đứng xung quanh bản lề O gắn vào tường. Đểthanh nằm ngang, đâầu A của thanh được gắn bởi dây AC hợp với tường góc 45 độ.
  a) tính lực căng.
  b) Móc thê 1 vật có P =10N tại điểm B trên thanh. Nếu dây đó chịu được lực căng max là 14,14N thì B có thể cách bản lề O 1 đoạn xa nhất là bao nhiêu?
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 5. Giúp em với: 1 giá treo như hình: Thanh AB=1m tựa vào tường A, dây BC=0,6m nằm ngang, treo vào đầu B 1 vật có m=2kg. G=10m/s^2 và bỏ qua khối lượng thanh AB và các dây nối.
  a) tính độ lớn phản lực N xuât hiện trên thanh AB và lực căng dây BC khi giá cân bằng.
  b) Nếu cắt ngắn dây BC 1 đoạn 0,1m, muốn thanh cân bằng thì phản lực N tác dụng lên thanh AB tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm? (lấy gần đúng 2 chứ số thập phân)
  tái bút: thầy vẽ cho em xem cái phản lực N ở đâu với nhé!
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 6. nguyenngannguyen

  nguyenngannguyen Premium Member

  TP. HCM
  Lớp 10
  một người nâng một đầu của một thanh gỗ thẳng, đồng chất tiết diện đều dài l, có khối lượng 30kg lên cao hợp với phương nằm ngang một góc α=30 độ. lấy g=9,8m/s² . tính độ lớn của lực F của người đó trong các trường hợp:
  a) lực F vuông góc với mặt phẳng tấm gỗ
  b) lực F hướng thẳng đứng lên trên
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  akikoogawa, Văn Hoàng, QuỳnhTrần thích bài này.
 7. 1 người gánh 1 thùng gạo nặng 500N và 1 thùng ngô nặng 100N. đòn gánh có trọng lượng P3 = 200 N. G là trọng tâm của đòn gánh, đòn gánh dài 2m. vai người cần đạt ở đâu
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bích Thủy, akikoogawa, Văn Hoàng thích bài này.
 8. giải giúp em
  Thành AB đồng chất khối lượng 2kg đang nằm trên sân. Xác định lực F để thành cân bằng tại vị trí nghiêng 1 góc 30 độ so với phương ngang
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bích Thủy, akikoogawa, Văn Hoàng thích bài này.

Chia sẻ trang này