Tự Luận Bài tập tổng hợp lực, phân tích lực, cân bằng của chất điểm

Thảo luận trong 'Vật lý 10.II Động lực học chất điểm' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 26/9/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực; các dạng Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực, phương pháp giải Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực chương trình vật lý lớp 10 cơ bản nâng cao

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Cách vẽ hợp của hai lực (ba lực) đồng qui theo qui tắc hình bình hành
  [​IMG]
  Bài tập 1. Tính hợp lực của hai lực đồng quy F1=16 N; F2=12 N trong các trương hợp góc hợp bởi hai lực lần lượt là α=00; 600; 1200; 1800. Xác định góc hợp giữa hai lực để hợp lực có độ lớn 20N.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 2. Tính hợp lực của ba lực đồng qui trong một mặt phẳng. Biết góc hợp giữa 1 lực với hai lực còn lại đều là các góc 60o và độ lớn của ba lực đều bằng 20N.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 3. Cho vật rắn khối lượng 8kg nằm cân bằng như hình vẽ. Lấy g=10m/s2, Tính lực căng dây của các dây.
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 4. Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 30° so với phương ngang chịu trọng lực tác dụng có độ lớn là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 5. Vật rắn nằm cân băng như hình vẽ, góc hợp bởi lực căng của dây là 150o . Tính trọng lượng của vật biết độ lớn lực căng của hai dây là 200N
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập lực, tổng hợp lực, phân tích lực tự giải có đáp án
  Bài tập 6. Cho hai lực có độ lớn lần lượt là F1=3 N, F2=4 N. Tính độ lớn hợp lực của hai lực đó trong các trường hợp sau:
  a/ Hai lực cùng giá, cùng chiều.
  b/ Hai lực cùng giá, ngược chiều.
  c/ Hai lực có giá vuông góc.
  d/ Hướng của hai lực tạo với nhau góc 60°.
  ĐS: a. 7N b. 1N c. 5N d. ≈ 6,08N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 7. Một chất điểm chịu các lực tác dụng có hướng như hình bên và độ lớn lần lượt là F1=60 N, F2=30 N, F3=40 N. Xác định hướng và độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm
  [​IMG]
  ĐS: 50N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 8. Một chất chịu hai lực tác dụng có cùng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 120°. Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.
  ĐS: 40 N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 9. Hợp lực F của hai lực F1 và lực F2 có độ lớn 8√2N; lực F tạo với hướng của lực F1 góc 45° và F1=8N. Xác định hướng và độ lớn của lực F2.
  ĐS: vuông góc với lực F1 và F2=8N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 10. Cho lực F có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,87° và tạo với Oy một góc 53,13°. Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trục Ox và Oy.
  ĐS: Fx=80 N và Fy=60 N

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bài tập 11. Đặt thanh AB có khối lượng không đáng kể nằm ngang, đầu A gắn vào tường nhờ một bản lề, đầu B nối vs tường bằng 1 dây AB. treo vào B một vật có khối lượng 6kg và cho biết AB bằng 40cm,AC bằng 60cm. tính lực căng trên dây BC và lực nén lên thanh. g=10m/s2

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  nguồn học vật lý trực tuyến
  xem thêm:
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 2. milk tea

  milk tea

  Hà Nội
  Lớp 10
  Giải giúp em
  Cho 2 lực cùng tác dụng vào chất điểm. F1=9 căn 3 và F2 hợp lực của chúng là F.biết góc tạo bởi F và F2 là 60 độ
  Tìm F2 để hợp lực F cực đại
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 3. giải giúp em
  Một ròng rọc có mang một vật nhỏ khối lượng m=1kg được đỡ bởi 1 sợi dây ABCD.Phần CD của một sợi dây thảng đứng, phần BA nghiêng một góc 60o so với đường nằm ngang. Ròng rọc cân bằng dưới tác dụng của lực F nằm ngang. Tính lực F và lức căng của dây. Khối lượng của ròng rọc không đáng kể. Lấy g=10 m/s2
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Huy Nhat Moon, Hải Yến, mainguyen231 thích bài này.
 4. hunggg

  hunggg

  Hà Nội
  Lớp 10
  Giải giúp em
  1 giá treo dc bố trí : thanh nhẹ AB= 2m tựa vào tường A,dây BC không giãn có chiều dài 1,2m tựa vào tường nằm ngang. tại B treo vật có kluong m= 2kg. AB hợp vs AC 1 góc α. tính độ lớn của tường td lên thanh và lực căng T của dây, lấy g=10m/s2.
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Huy Nhat Moon, Hải Yến, mainguyen231 thích bài này.
 5. giải giúp em
  một vật có trọng lượng P nằm yên trên mặt phẳng nghiêng góc alpha so vơi phương ngang, nhờ vật có trọng lượng P1 và dây AB ( AB hợp với phương mặt phẳng nghiêng góc alpha) . bỏ qua ma sat giữa vật với mặt phẳng nghiêng. tính lực căng của dây AB và áp lực của vật trên mặt phẳng nghiêng
  [​IMG]
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Huy Nhat Moon, Hải Yến, mainguyen231 thích bài này.
 6. Giải giúp em: Cho ba lực đồng qui (tại điểm O), đồng phẳng F1 , F2 , F3 lần lượt hợp với trục Ox những góc 0o, 60o, 120o và có độ lớn tương ứng là F1=F3=2F2=10N. Tìm hợp lực của ba lực
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Huy Nhat Moon, Hải Yến, mainguyen231 thích bài này.
 7. Giải giúp em
  1 quả cầu có khối lượng 2,4 Kg.Bán kính 7cm tựa vào tường nhẵn tại B và được giữ nằm yên nhờ một dây treo gắn với tường tại A.Chiều dài từ A đến tâm O của quả cầu là 25cm .Tính lực căn dây và lực nén quả cầu lên tường.Coi các lực tác dụng lên quả cầu có điểm đặt tại tâm O.
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

 8. Giải giúp em
  Hai lực có độ lớn F1=F2=15(N), giá của hai lực hợp với nhau một góc alpha=120. Tính lực F là tổng hợp lực cảu hai lực trên.
   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  tieunhilang2911, mainguyen231, sone9801 thích bài này.

Chia sẻ trang này