Lý thuyết Chuyển động thẳng chậm dần đều

Thảo luận trong 'Vật lý 10.I Động học chất điểm' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 26/9/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc giảm đều theo thời gian.
  1/ Chuyển động thẳng chậm dần đều:

  [​IMG]
  Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga vận tốc chuyển động của tàu giảm dần theo bảng số liệu sau
  [​IMG]
  Chọn gốc thời gian t0 = 0 là lúc tàu bắt đầu hãm phanh và có vận tốc v0 = 36km/h; chiều dương là chiều chuyển động của tàu

  Trong khoảng thời gian Δt1 = t1 - t0 = 2 - 0=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv1 = v1 - v0 = 18 - 36 =-18 km/h=5(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt2 = t2 - t1 = 4 - 2=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv2 = v2 - v1 = 0 - 18 =-18 km/h=-5(m/s)

  Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian
  \[\displaystyle a_{1}=\frac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\]=\[\displaystyle a_{2}=\frac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\] = -5m/s2
  => khi vận tốc giảm đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Xét chuyển động thẳng chậm dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
  [​IMG]
  tại thời điểm ban đầu t0 chất điểm có vận tốc \[\displaystyle \vec{v_{0}}\]

  tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\displaystyle \vec{v}\]

  vì vận tốc giảm đều => v < v0 => Δv=v - vo < 0 => \[\displaystyle \Delta \vec{v}\uparrow\downarrow \vec{v}\]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
  v=vo + a.t
  3/ Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng chậm dần đều

  [​IMG]

  4/ So sánh chuyển động thẳng chậm dần đều và chuyển động thẳng nhanh dần đều
  [​IMG]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  nguồn: vật lý phổ thông

  Bạn phải đăng nhập để xem.

   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Chia sẻ trang này