Lý thuyết Chuyển động thẳng nhanh dần đều

Thảo luận trong 'Vật lý 10.I Động học chất điểm' bắt đầu bởi thầy giáo làng, 26/9/16.

 1. thầy giáo làng

  thầy giáo làng Administrator

  Hà Nội
  Giáo viên
  Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc tăng đều theo thời gian.
  1/ Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

  [​IMG]
  Một chiếc xe đua Ford Mustang có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100,8 km/h trong khoảng thời gian 4 giây, thực nghiệm ghi lại được bảng vận tốc của ô tô theo từng thời điểm như sau
  [​IMG]

  Chọn gốc thời gian t0=0 là lúc xe đang đứng yên v0 = 0; chiều dương là chiều chuyển động của xe.

  Trong khoảng thời gian Δt1=t1 - t0=1 - 0=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv1=v1 - v0=25,2 - 0 =25,2 km/h=7(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt2=t2 - t1=2 - 1=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv2=v2 - v1=50,4 - 25,2 =25,2 km/h=7(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt3=t3 - t2=3 - 2=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv3=v3 - v2=75,6 - 50,4 =25,2 km/h=7(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt4=t4 - t3=4 - 3=1(s)
  độ tăng vận tốc là Δv4=v4 - v4=100,8 - 75,6 =25,2 km/h=7(m/s)
  Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian

  \[\displaystyle a_{1}=\frac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\] = \[\displaystyle a_{2}=\frac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\]
  = \[\displaystyle a_{3}=\frac{\Delta v_{3}}{\Delta t_{3}}\] = \[\displaystyle a_{4}=\frac{\Delta v_{4}}{\Delta t_{4}}\] = 7 m/s2
  => khi vận tốc tăng đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  Xét chuyển động thẳng nhanh dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
  [​IMG]
  tại thời điểm ban đầu t0 chất điểm có vận tốc \[\displaystyle \vec{v_{0}}\]

  tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\displaystyle \vec{v}\]

  vì vận tốc tăng đều => v > v0 => Δv=v - vo > 0 => \[\displaystyle \Delta \vec{v}\uparrow\uparrow \vec{v}\]

  Bạn phải đăng nhập để xem.

  2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều
  v=v0 + a.t
  3/Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng nhanh dần đều

  [​IMG]
  nguồn: vật lý phổ thông

  Bạn phải đăng nhập để xem.

   

  Bạn phải đăng nhập để xem.

Chia sẻ trang này