12giây nung thép lên đến 1200độ

Vật lý khám phá T.Trường 9/7/18 2,600 0
 1. Video quá trình nung thép lên 1200 độ C trong vòng 12 giây

  Phương pháp nung thép mới này về cơ bản chỉ áp dụng được trong phạm vi nhỏ (hộ gia đình) hoặc xưởng sản xuất nhỏ muốn gia công hình dạng cho thép, còn trong công nghiệp chế tạo, đúc khuôn chắc chưa phù hợp.
  [​IMG]
  Nguyên lý hoạt động của hiện tượng nung thép ở trên là dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từhiện tượng tự cảm
  Khi dòng điện xoay chiều qua cuộn dây xoắn biến thiên → từ thông qua thanh kim loại biến thiên → sinh ra dòng điện cảm ứng trong thanh kim loại. Thanh kim loại đó là một khung kín → dòng điện fuco → sinh nhiệt cao thông qua hiện tượng Jun-Lenxơ.
  Ngoài ra bản thân vòng dây xoắn đóng vai trò giống như các điện trở lớn cũng sinh nhiệt theo định luật JunLexo → phần kim loại nằm trong vùng xoắn sẽ được gia nhiệt (nung nóng) nhanh hơn vùng ngoài.

  tham khảo: khoahoc.tv
Share Share