anh chị thầy cô nào biết vào chỉ giúp em mấy bài này với ạ. em cảm ơn.

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Hoàng0511 2/8/20 264 0
  1. 1. điện được truyền từ nguồn đến 1 khu với hiệu suất là 90%. coi điện trở và hệ số công suất là 1. nếu công suất sử dụng điện của khu này tăng x% và giữ nguyên điện áp truyền đi thì hiệu suất khi đó là 82%. giá trị của x?

    2.hai chất điểm dao động với cùng f, li độ tại thời điểm t là x1 x2. Max của x1x2 là M, min là -M/3. độ lệch pha giữa x1 và x2 là bao nhiêu?

    3.mạch LC lý tưởng có L=4mH và C-9nF. trong mạch có U max= 5V. khi U=3V thì I mạch = bao nhiêu?

    4.một sóng dừng có lamda=4cm và N là 1 nút sóng. A,B nằm trên dây về 1 phía so với N và có VTCB cách N những đoạn bằng 0,5cm và 20/3cm. ở cùng 1 thời điểm (trừ biên) vA/vB =?
    Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK