Bài giảng động năng, định lý động năng, vật lý 10

Vật lý 10.IV Các định luật bảo toàn T.Trường 14/2/17 3,642 1
 1. Video Bài giảng động năng, định lý động năng, vật lý 10

  Những nội dung chính cần nhớ
  1/ Động năng là gì?
  Động năng là dạng năng lượng của một vật có được do chuyển động
  2/ Biểu thức động năng:
  W$_{đ}$ = 0,5mv2
  Trong đó:
  • W$_{đ}$: động năng (J)
  • m: khối lượng (kg)
  • v: vận tốc (m/s)
  3/ Định lý động năng
  Biến thiên động năng của một vật = công ngoại lực tác dụng vào vật đó.
  ΔW$_{đ}$ = W$_{đ2}$ - W$_{đ1}$ = 0,5m(v22 - v12) = A​
  ΔW$_{đ}$ > 0 (động năng tăng) => A > 0 => A = +F.s
  ΔW$_{đ}$ < 0 (động năng giảm) => A < 0 => A = -F.s

  nguồn: Bài giảng vật lý trực tuyến
  1
  Share Share
 2. Hay quá, cảm ơn nhé
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK