Bài giảng qui tắc bàn tay trái xác định lực từ, vật lý 11 chương từ trường

Vật lý 11.IV Từ Trường T.Trường 12/2/17 24,983 0
 1. Bài giảng qui tắc bàn tay trái 1, qui tắc bàn tay trái 2 xác định lực từ, vật lý 11 chương từ trường

  Kiến thức trọng tâm cần nhớ
  Qui tắc bài tay trái 1: (Xác định \[\vec{F}\]; \[\vec{B}\]; \[\vec{I}\])
  • \[\vec{B}\]: xuyên qua lòng bài tay trái
  • \[\vec{I}\]: chiều từ cổ tay đến ngón tay
  • \[\vec{F}\]: ngón cái
  Qui tắc bài tay trái 2: (Xác định lực Loren\[\vec{f_l}\]; \[\vec{B}\]; \[\vec{v}\])
  • \[\vec{B}\]: xuyên qua lòng bài tay trái
  • \[\vec{v}\]: chiều từ cổ tay đến ngón tay
  • \[\vec{f_l}\] \[\uparrow \uparrow\] ngón cái nếu q>0
  • \[\vec{f_l}\] \[\uparrow \downarrow\] ngón cái nếu q<0
  Qui ước vẽ:
  • tròn chấm: véc tơ vẽ có phương vuông góc với mặt phẳng quan sát, chiều tiến lại gần người quan sát
  • tròn cộng : véc tơ vẽ có phương vuông góc với mặt phẳng quan sát, chiều rời xa người quan sát.

  nguồn: học vật lý phổ thông trực tuyến
  Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK