Bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 10 biến dạng nhiệt của vật rắn

Vật lí 10.VII Chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể T.Trường 4/10/16 5,873 1
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lí biến dạng nhiệt của vật rắn. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lí biến dạng nhiệt của vật rắn, chương trình vật lí lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


  nguồn vật lí trực tuyến
  1
 2. câu 3 làm như thế nào vậy thầy
  1. T.Trường
   T.Trường, 8/4/18
   em từ lý thuyết suy ra thôi không phải làm tự luận vì không đủ dữ liệu để tính
    
Share