Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 dao động, sóng điện từ

Vật lý 12.IV Dao động điện, sóng điện từ vatlypt.com 4/10/16 6,412 0
  1. Bài tập trắc ôn thi Quốc gia nghiệm vật lý cdao động điện, sóngd điện từ. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Quốc gia vật lý chương dao động điện, sóng điện từ, chương trình vật lý lớp 12 cơ bản, nâng cao.
    Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


    1
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK