Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 10 chuyển động rơi tự do

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 4/10/16 2,654 1
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lý chuyển động rơi tự do, tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lý chuyển động rơi tự do, chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.  nguồn vật lý trực tuyến
 2. Câu 20 ạ
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Sao ra kết quả 3,675m khác vs đáp án trên vậy thầy
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 1/10/17
   em xem lại hướng dẫn
    
  4. Thầy ơi chuyển động rơi tự do vận tốc đầu luôn bằng 0 phải ko thầy?
    
  5. vatlypt.com
   vatlypt.com, 20/10/17
   thả rơi tự do vận tốc đầu bằng 0 ném thẳng xuống thì khác không
    
Share Share