Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 10 chuyển động tròn đều

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 4/10/16 6,315 5
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lý chuyển động tròn đều, tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lý chuyển động tròn đều, chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.  nguồn vật lý trực tuyến
 2. Câu 24 là đáp án là
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 16/10/16
   Em xem lại nhé, thầy đã bổ xung đáp án chi tiết
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK