Bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 10 quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac

Vật lý 10.VI Vật lý chất khí vatlypt.com 4/10/16 2,998 2
 1. Bài tập trắc nghiệm vật lý quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac. Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm vật lý quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac, chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Lưu ý: Bạn cần đáp án chi tiết câu nào vui lòng gửi phản hồi, không hỏi đáp các bài tập nằm ngoài các câu trắc nghiệm đã có.


  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  2
 2. Câu 16 đáp án là A chứ ạ
 3. Bài 20 kết quả sai ạ
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 6/5/17
   bài đó nó thuộc phần phương trình trạng thái, tuy nhiên kết quả vẫn đúng nhé
    
  2. Lê thị vân
   Lê thị vân, 7/5/18
   câu 18 cách giải là thế nào ag
    
Share Share