Bài tập vật lý lớp 10 đẳng áp định luật Gay-Lussac, vật lý phổ thông

Vật lý 10.VI Vật lý chất khí vatlypt.com 27/9/16 17,256 23
 1. Bài tập quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac, các dạng Bài tập quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac, phương pháp giải Bài tập quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng quá trình đẳng áp - Định luật GayLussac

  Dạng Bài tập quá trình đẳng áp, định luật Gay-Lussac cơ bản:
  phương pháp
  áp dụng biểu thức định luật Gay-Lussac tính các thông số nhiệt độ, thể tích
  \[\dfrac{V_{1}}{T_{1}}=\dfrac{V_{2}}{T_{2}}=...=\dfrac{V_{n}}{T_{n}}\]​
  => V tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T
  V$_{2}$ – V$_{1}$ = V$_{1}$α(T$_{2}$ - T$_{1}$)​
  Trong đó:
  • V: thể tích của khối khí
  • T: nhiệt độ tuyệt đối của khối khí (K)
  • α = 1/T$_{1}$
  Thể tích của khối khí trong bình hình trụ chiều dài l, tiết diện S:
  V= l.S​
  Bài tập 1: Thể tích của một lượng khí lí tưởng xác định thay đổi 1,7 lit sau khi nhiệt độ tăng từ 32$^{o}$C lên 117$^{o}$C. Tính thể tích của khối khí trước và sau thay đổi nhiệt độ, coi quá trình là đẳng áp.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Thể tích của một khối khí lí tưởng tăng thêm 10% sau khi nhiệt độ tăng đẳng áp đến 47$^{o}$C. Xác định nhiệt độ ban đầu của khối khí.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Thể tích của một khối khí lí tưởng tăng thêm 1% và nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 3K khi đung nóng đẳng áp khối khí. Tính nhiệt độ ở trạng thái ban đầu của khối khí.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Một khối khí lí tưởng có nhiệt độ ở trạng thái ban đầu là 27$^{o}$C. Xác định nhiệt độ của khối khi sau khi đun nóng đẳng áp biết thể tích của khối khí tăng lên 3 lần
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Ống thủy tinh tiết diện S một đầu kín (hình vẽ), một đầu ngăng bởi giọt thủy ngân. Chiều dài cột không khí bên trong ống thủy tinh là l$_{1}$=20cm, nhiệt độ bên trong ống là 27$^{o}$C. Tìm chiều cao của cột không khí bên trong ống khi nhiệt độ tăng thêm 10$^{o}$C, coi quá trình biến đổi trạng thái với áp suất là không đổi.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: Một bình cầu thể tích 45cm$^{3}$ chứa khí lí tưởng được nối với một ống khí hình trụ tiết diện 0,1cm$^{2 }$một đầu được chặn bởi giọt thủy ngân (hình vẽ). Ở nhiệt độ 20$^{o}$C chiều dài cột khí trong ống là 10cm, xác định chiều dài của cột không khí trong ống khi nhiệt độ tăng đến 25$^{o}$C biết rằng áp suất của khí quyển là không đổi.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 7$^{o}$C, sau khi nung nóng đẳng áp khối lượng riêng của khí là 1,2g/lit. Tìm nhiệt độ của khí sau khi nung nóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Khối lượng riêng không khí trong phòng (27$^{o}$C) lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân nắng (42$^{o}$C) bao nhiêu lần. Biết áp suất không khí trong và ngoài phòng như nhau
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Khí ở lò thoát ra theo ống khói hình trụ. Ở đầu dưới, khí có nhiệt độ 727$^{o}$C và chuyển động với vận tốc 5m/s. Hỏi vận tốc của khí ở đầu trên của ống (có nhiệt độ 227$^{o}$C). Áp suất coi như không đổi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một áp kế khí gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270cm$^{3}$ gắn với một ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1cm$^{2}$. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 0$^{o}$C giọt thủy ngân cách A 30cm. Tìm khoảng di chuyển của giọt thủy ngân khi nung nóng bình cầu đến 10$^{o}$C. Coi dung tích bình là không đổi.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Một áp kế khí như hình vẽ. Biết ở 0$^{o}$C, giọt thủy ngân cách A 30cm, ở 5$^{o}$C các A 50cm. Tính dung tích bình. Coi dung tích bình là không đổi.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  3
 2. thầy ơi giải giúp e
  khi đun nóng một lương khí lên đến 30 độ C, mà vẫn giữ nguyên áp suất thì thễ tích khí thay đổi 1 lượng 1/10 thể tích ban đầu. tìn nhiệt độ ban đầu cả khí
  2
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. e cảm ơn thầy ạ ạ
    
  3. Thục quỳnh
   Thục quỳnh, 10/4/17
   kq 300k đúng k bn
    
  4. cường thắm
   cường thắm, 5/4/18
   Đúng r
    
 3. Chào thầy thầy có thể chỉ em các bước cụ thể để vẽ đồ thị của một chất khí trải qua liên tiếp2 trạng thái đẳng nhiệt và đẳng tích được không ạ ?
  Biết TT1 p1=1.2 atm,v1=20 cm3,T1=300k
  TT2 p2=2.4 atm,v2=10 cm3,T2=T1
  TT3 p3= 1.8 atm, v3=v2, T3= 225k
  2
 4. Thầy ơi cho em hỏi tại sao trong 2 đg biểu diễn đẳng nhiệt, đường ở trên lại lớn hơn? Mà đg đẳng tích và đẳng áp khi vẽ lại quy định ở trên nhỏ hơn?
  1
 5. thầy giảng kĩ cho e bài 10 được hk ạ
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. cảm ơn thầy
    
  3. em không hiểu bài 9 thầy ạ
    
  4. thầy ơi bài 6 em ra có 17..8 thôi :((
    
  5. Đúng r mk cũng ra 17.84
    
Share Share