Bài tập vật lý lớp 10 định luật Sác-lơ, quá trình đẳng tích

Vật lý 10.VI Vật lý chất khí vatlypt.com 27/9/16 22,311 24
 1. Bài tập định luật Sác-lơ quá trình đẳng tích, các dạng bài tập định luật Sác-lơ quá trình đẳng tích, phương pháp giải các bài tập định luật Sác-lơ, quá trình đẳng tích chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  Video bài giảng định luật Sáclơ - Quá trình đẳng tích

  Dạng bài tập định luật Sác-lơ cơ bản

  \[\dfrac{p_{1}}{T_{1}}=\dfrac{p_{2}}{T_{2}}=...=\dfrac{p_{n}}{T_{n}}\]​
  => áp suất p tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T
  Trong đó
  • p: áp suất
  • T: nhiệt độ tuyệt đối (K)
  • T(K)=t$^{o}$C + 273
  Dạng bài tập định luật Sác-lơ thay đổi nhiệt độ, áp suất
  nhiệt độ (áp suất) tăng thêm một lượng
  T$_{2 }$= T$_{1}$ + phần tăng thêm
  p$_{2 }$= p$_{1}$ + phần tăng thêm​
  nhiệt độ (áp suất) giảm đi một lượng
  T$_{2 }$= T$_{1}$ - phần tăng thêm
  p$_{2 }$= p$_{1}$ - phần tăng thêm​
  nhiệt độ (áp suất) giảm đi n lần
  T$_{2}$ = \[\dfrac{T_{1}}{n}\]
  p$_{2 }$= \[\dfrac{p_{1}}{n}\]​
  nhiệt độ (áp suất) tăng lên n lần
  T$_{2 }$= nT$_{1}$
  p$_{2 }$= np$_{1}$​
  Bài tập 1: Một bình kín có thể tích không đổi chứa khí lí tưởng ở áp suất 1,5.10$^{5}$Pa và nhiệt độ 20$^{o}$C. Tính áp suất trong bình khi nhiệt độ trong bình tăng lên tới 40$^{o}$C.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Tính độ tăng áp suất của một bình kín có thể tích không đổi chứa khí ở nhiệt độ 33$^{0}$C sau đó nung nóng tới nhiệt độ 37$^{0}$C. Cho áp suất ban đầu bên trong bình là 300kPa.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Một lốp xe được bơm căng không khí có áp suất 2atm và nhiệt độ 20$^{o}$C. Hỏi lốp xe chịu được áp suất lớn nhất là 2,4atm, hỏi lốp xe có bị nổ không khi nhiệt độ bên trong lốp xe tăng lên đến 42$^{o}$C.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Nung nóng bình thủy tinh có thể tích không đổi chứa không khí tới nhiệt độ 200$^{o}$C. Biết ở thời điểm ban đầu khí trong bình ở điều kiện tiêu chuẩn, tính áp suất khí trong bình sau khi nung nóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Một bình kín thể tích không đổi chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 27$^{0}$C. Hỏi nhiệt độ trong bình tăng thêm một lượng là bao nhiêu, biết áp suất ban đầu và sau khi nhiệt độ thay đổi lần lượt là 1atm và 2,5atm.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6: Một bóng đèn dây tóc chưa sáng chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 27$^{0}$C khi bóng đèn phát sáng ở nhiệt độ 105$^{o}$C thì áp suất thay đổi một lượng là 0,2atm tính áp suất bên trong bóng đèn trước khi thắp sáng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Một khối khí lí tưởng khí tăng áp suất lên ba lần thì nhiệt độ của khối khí thay đổi một lượng là 600K. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí, coi quá trình biến đổi trạng thái có thể tích không đổi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Áp suất khí trơ trong bóng đèn tăng bao nhiêu lần khi đền sáng nếu nhiệt độ đèn khi tắt là 25$^{o}$C, khi sáng là 323$^{o}$C
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Khi đun nóng đẳng tích một khối khí tăng thêm 1K thì áp suất tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của khối khí.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn, được đậy bằng một vật có khối lượng m = 2kg. Tiết diện của miệng bình là 10cm$^{2}$. Tìm nhiệt độ cực đại của không khí trong bình để không khí không đẩy nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p$_{o}$ = 1atm
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  3
 2. giải giúp em
  Tính áp suất của một lượng khí ở 100$^{0}$C, biết áp suất ở 0$^{0}$C là 1,5.10$^{5}$ Pa và thể tích khí là không đổi
  4
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Giải giúp em,
  Trong điều kiện thể tích không đổi, chất khí có nhiệt độ ban đầu là 27'C, áp suất p cần đun nóng chất khí len bao nhiêu để áp suất của nó tăng lên 2 lần.
  Cảm ơn thầy!
  3
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Một lượng khí có áp suất 10^5 pa, nhiệt độ 27*C thực hiện biến đổi đẳng tích.
  a) Tính áp suất của khí khi nhiệt độ tăng thêm 150*C
  b) Vẽ đồ thị biến đổi trạng thái của lượng khí trong hệ tọa độ (p,V), (p,T), (V,T).
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. giúp em bài này nữa
  Một khối khí lý tưởng có thể tích 100 cm3 Nhiệt đọ 177*C, áp suất 1atm, được biến đổi qua 2 quá trình sau:
  - Từ trạng thái đầu, khối khí được biến đổi đẳng tích sang trạng thái 2 có áp suất tăng gấp 2 lần.
  - Từ trạng thái 2 đến biến đổi đẳng nhiệt, thể tích sau cùng là 50cm3
  a) tìm các thông số mang trạng thái chưa biết của khối khí
  b) vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trong hệ tọa độ (p,V).
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share