Bài tập vật lý lớp 10 hợp lực song song cùng chiều, ngẫu lực, vật lý lớp 10

Vật lý 10.III Tĩnh học vật rắn vatlypt.com 27/9/16 18,272 28
 1. Bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngẫu lực. Các dạng bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngẫu lực. Phương pháp giải Bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngẫu lực chương trình vật lý lớp 10 cơ bản, nâng cao.
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  [​IMG]
  1/ Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
  F=F$_{1}$ + F$_{2}$
  F$_{1}$.d$_{1}$=F$_{2}$.d$_{2}$​
  Trong đó:
  • F: độ lớn của hợp lực (N)
  • F$_{1}$; F$_{2}$: là các thành phần lực song song cùng chiều (N)
  • d$_{1}$; d$_{2}$: lần lượt là cánh tay đòn của lực F$_{1}$; F$_{2}$ (m)
  2/ Mômen của ngẫu lực
  M=F.d​
  Trong đó:
  • F: độ lớn của các lực tác dụng (N)
  • d: cánh tay đòn của ngẫu lực (m)
  • M: momen của ngẫu lực (N.m)
  3/ Qui tắc hợp lực song song ngược chiều
  [​IMG]
  F = |F$_{1}$ - F$_{2}$|
  F$_{1}$.d$_{1}$ = F$_{2}$.d$_{2}$​
  Bài tập hợp lực song song cùng chiều, ngẫu lực
  Bài tập 1
  . Đòn gánh dài 1,5 m. Hỏi vai người gánh hàng phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu tác dụng của một lực bằng bao nhiêu? biết hai đầu đòn gánh là thùng gạo và thùng ngô có khối lượng lần lượt là 30kg và 20kg, bỏ qua khối lượng của đòn gánh, lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Hai lực song song cùng chiều, một lực có độ lớn 13N cách lực kia 0,2m và cách giá của hợp lực 0,12m. Tính độ lớn của lực còn lại và hợp lực.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Hai người khiêng vật nặng 100kg bằng một đòn gánh dài 1m, biết điểm treo vật cách vai người thứ nhất 60cm. Tính lực tác lên vai của mỗi người, lấy g=10m/s$^{2}$ bỏ qua khối lượng của đòn gánh.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Thanh rắn mỏng phẳng đồng chất trục quay đi qua trọng tâm của thanh. Tác dụng vào hai điểm A,B của thanh rắn cách nhau 4,5cm ngẫu lực có độ lớn 5N. Tính Momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau
  a/ Thanh rắn đang ở vị trí thẳng đứng
  b/ Thanh rắn đang ở vị trí hợp với phương thẳng đứng góc 30$^{o}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a=20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính mômen của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây:
  a) Các lực vuông góc với cạnh AB.
  b) Các lực vuông góc với cạnh AC.
  c) Các lực song song với cạnh AC.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một bàn vuông nhẹ có bốn chân giốngnhau. Nếu đặt vật có trọng lượng quá 2P ở đúng giữa bàn thì chân bàn gãy. Tìm các điểm có thể đặt vật trọng lượng P mà chân bàn không gãy.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Xác định vị trí trọng tâm của bản mỏng là đĩa tròn tâm O bán kính R, bản bị khoét một lỗ tròn nhỏ bán kính R/2 như hình vẽ
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Xác định trọng tâm của bản mỏng là đĩa tròn tâm O bán kính R, bản bị khoét một lỗ tròn bán kính r > R/2 và có tâm I cách O đoạn R/2
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Một bản mỏng phẳng đồng chất, bề dày đều có dạng như hình vẽ. Xác định vị trí trọng tâm của bản. (phần mầu trắng là phần bị khoét đi)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. thanh AB trọng lượng P$_{1}$ = 100N, chiều dài L = 1m, trọng lượng vật nặng P$_{2}$ = 200N tại C, AC = 60cm.
  a/ Tính hợp lực của P$_{1}$ và P$_{2}$
  b/ Tìm lực nén lên hai giá đỡ ở hai đầu thanh
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Hệ số ma sát µ giữa bánh xe phát động của ô tô và mặt đường phải có giá trị nhỏ nhất bao nhiêu để ô tô khối lượng 2 tấn chở 4 tấn hàng có thể chuyển động với gia tốc a = 0,2m/s$^{2}$. Biết chỉ có bánh sau là bánh phát động và coi khối tâm của ô tô nằm giữa khoảng cách hai trục bánh, khối tâm của hàng nằm trên trục sau.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Thanh nhẹ AB nằm ngang chiều dài L = 1m, chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều và vuông góc với thanh. F$_{1}$ = 20N; F$_{3}$ = 50N ở hai đầu thanh và F$_{2}$ = 30N ở chính giữa thanh
  a/ Tìm độ lớn và điểm đặt của hợp lực
  b/ Suy ra vị trí đặt giá đỡ để thanh cân bằng và lực nén lên giá đỡ
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Thanh đồng chất ABC có tiết diện nhỏ, góc B = 60$^{o}$ treo cân bằng trên dây AD. Tính góc α tạo bởi BC và phương ngang biết BC = 2AB
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Có 5 quả cầu nhỏ trọng lượng P; 2P; 3P; 4P; 5P gắn lần lượt trên thanh nhẹ, khoảng cách giữa hai quả cầu cạnh nhau là l. Tìm vị trí trọng tâm của hệ.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Xác định vị trí khối tâm của các vật đồng chất sau.
  a/ Đoạn dây nửa đường tròn bán kính R
  b/ Bản bán nguyệt bán kính R
  c/ Đoạn dây hình cung tròn bán kính R, góc α
  d/ Bản hình quạt tròn bán kính R, góc α
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Bản mỏng đồng chất cấu tạo từ hình bán nguyệt AOB bán kính R và hình chữ nhật cạnh AD = h. Xác định tỉ số h/R để trọng thâm của bản nằm tại O
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguổn vật lý phổ thông trực tuyến
  11
 2. thầy giải giúp em 2 bài nha:
  1) Một thanh đồng AB dài 30cm đồng tính, trọng lượng 1N được treo bằng hai dây tại A và B song song
  a) xác định lực căng trên hai dây
  b) treo thêm vào thanh vật có trọng lượng P= 4N tại C khoảng giữa AB với AC=2BC. xác định lực căng trên hai dây
  2) một đòn tay nhà có khối lượng 20kg phân bố đều trên hai đầu cột thẳng đứng, một cột cao, một cột thấp. Tìm lực tác lên hai cột.
  5
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. nguyenngannguyen
   nguyenngannguyen, 20/11/16
   cảm ơn thầy ạ
    
 3. bài này giải và vẽ hình sao thầy:
  một cân xách tay gồm 1 thanh dài 30cm, 1 đầu mag đầu đĩa cân, móc xách tay đầu mang đĩa 2cm, đoạn còn lại mang quả cân có khối lượng 0,5kg có thể dịch chuyển
  a) tìm vị trí quả cân để cân vật có khối lượng 5kg
  b) khối lượng tối đa cân được
  4
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Một cái thước hình chữ L đồng chất có AB=2BC được treo bởi sợi dây vào 1 điểm. Hỏi khi cân bằng thì BC hợp với phương ngang bao nhiêu ?
  [​IMG]
  8
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 2/12/16
   tương tự bài 13
    
 5. Thầy giải giúp e.
  Thanh ab=80cm,khối lượng m1=0.8kg,ao=20cm,vật m2=3kg treo tại a,ac=60cm
  1.xác định m3 treo trong ab để hệ cân bằng
  2tìm lực nén lên giá
  3
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share