Bài tập vật lý lớp 10 lực hấp dẫn, vật lý phổ thông

Vật lý 10.II Động lực học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 34,798 67
 1. Bài tập lực hấp dẫn, trọng lực, các dạng bài tập lực hấp dẫn trọng lực, phương pháp giải bài tập lực hấp dẫn, trọng lực chương trình vật lý lớp 10 cơ bản nâng cao.
  Video bài giảng lực hấp dẫn  Bài tập lực hấp dẫn, trọng lực:
  Bài tập 1
  . Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần, Khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào một vật cân bằng nhau tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng,
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Cho gia tốc trọng trường trên mặt đất là 9,8 m/s$^{2}$, tính gia tốc trọng trường trên sao Hỏa. Biết khối lượng Sao Hỏa bằng 10% khối lượng Trái Đất và bán kính Sao Hỏa bằng 0,53 bán kính Trái Đất
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Bán kính Trái Đất là 6400 km, gia tốc trọng trường ở sát mặt đất là 9,83 m/s$^{2}$.
  a/ Ở độ cao nào so với mặt đất trọng lượng của vật bằng 0,4 lần trọng lượng của vật ở trên mặt đất
  b/ Tính độ cao mà tại đó gia tốc trọng trường là 9,65 m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Bán kính Trái Đất là 6400 km, gia tốc trọng trường ở mặt đất là 9,80 m/s$^{2}$. Tính gia tốc trọng trường ở độ cao 5 km và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Bán kính Trái Đất là 6370 km, gia tốc trọng trường ở chân núi là 9,810 m/s$^{2}$, gia tốc trọng trường ở đỉnh núi là 9,809 m/s$^{2}$. Tìm độ cao của đỉnh núi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Bán kính Trái Đất là 6400km, gia tốc trọng trường ở sát mặt đất là 10 m/s$^{2}$
  Tính gia tốc trọng trường và trọng lượng của vật 50 kg ở độ cao bằng 7/9 lần bán kính trái đất.
  Coi vật chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất tính tốc độ, và chu kỳ chuyển động của vật quanh Trái Đất.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7: Trong một quả cầu đặc đồng chất, bán kính R, người ta khoét một lỗ hình cầu có bán kính R/2. Tìm lực tác dụng đặt lên vật nhỏ m nằm trên đường nối hai hình cầu và cách tâm hình cầu lớn một khoảng d. biết khi chưa khoét, quả cầu có khối lượng M.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Trái Đất có khối lượng 6.10$^{24}$ kg, Mặt Trăng có khối lượng 7,2.10$^{22}$ kg. Bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng là R=3,84.10$^{8}$ m. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng vật bị hút về phía Trái Đất và Mặt Trăng với những lực bằng nhau?
  Bạn phải đăng nhập

  Xem tiếp: bài tập lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc


  nguồn học vật lý trực tuyến
  16
 2. Giải giúp em
  gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Mặt Trăng:1.6m/s ^2 và R MT:1740km. hỏi ở độ cao nào so với MT thì g=1/9 gMT.
  8
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. giải giúp em : 1 vật có khối lượng m=20kg. Tính trọng lượng của vật ở 4R so với mặt đất, R=R trái đất. Biết gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất là 10m/s^2
  7
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Văn Hoàng
   Văn Hoàng, 23/10/16
   em cảm ơn thầy nhiều
    
 4. Giải giúp em
  1/ Bán kính của trái đất là R$_{d}$, của mặt trăng là R$_{t}$. Nếu khối lượng riêng của cả hai như nhau thì tỉ số của gia tốc trọng trường trên bề mặt trái đất và bề mặt trăng là?
  2/ Một vệ tinh nhân tạo khối lượng m bay quanh trái đất ở độ cao h= R/2 ( R bán kính Trái Đất). Để vệ tinh luôn đứng yên với một điểm trên trái đất, thị lực hướng tâm của vệ tinh là?
  7
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. gia tốc tại mặt đất phải là GM/ R^2 mới đúng chứ ạ
    
 5. Giải giúp em:
  Ở độ cao nào thì trọng lực tác dụng vào vật bằng 1/4 lần trọng lực tác dụng vào vật ở mặt đất.
  8
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share