Bài tập vật lý lớp 10 lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính

Vật lý 10.II Động lực học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 19,790 25
 1. Bài tập lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính; các dạng bài tập lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính; phương pháp giải bài tập lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính chương trình vật lý lớp 10 nâng cao

  Dạng bài tập lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính của vật trong thang máy chuyển động với gia tốc a.
  • Thang máy chuyển động thẳng biến đổi đều đi xuống
  [​IMG]
  • Thang máy chuyển động thẳng biến đổi đều đi lên
  [​IMG]
  Lực căng T có thể thay thế bằng các lực khác tính độ lớn tương tự.
  Thang máy chuyển động thẳng đều (lên hoặc xuống) => a=0
  Thang máy chuyển động rơi tự do => a=g
  Công thức cộng gia tốc:
  \[\vec{a_{13}}=\vec{a_{12}}+\vec{a_{23}}\]​
  Trong đó:
  • a$_{13}$: gia tốc tuyệt đối (gia tốc của vật so với hệ qui chiếu đứng yên)
  • a$_{12}$: gia tốc tương đối (gia tốc của vật so với hệ qui chiếu chuyển động)
  • a$_{23}$: gia tốc kéo theo (gia tốc của hệ qui chiếu chuyển đọng so với hệ qui chiếu đứng yên)
  Bài tập lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính
  Bài tập 1
  . Vật khối lượng 200g treo vào lực kế trong một thang máy chuyển động biến đổi đều. Xác định hướng chuyển động của thang máy khi số chỉ của lực kế là 1,6N. Lấy g=10m/s$^{2}$ tính gia tốc chuyển động của thang máy.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Tính áp lực của vật 40kg đặt cố định trên sàn thang máy trong các trường hợp sau (lấy g=10m/s$^{2}$)
  a/ Thang máy đi lên thẳng đều.
  b/ Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s².
  c/ Thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc 3 m/s².
  d/ Thang máy đứt cáp treo và rơi tự do.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Lò xo độ cứng 50N/m, vật khối lượng 400g gắn vào lò xo, một đầu lò xo cố định (như hình vẽ), biết hệ số ma sát của vật m với vật A là µ. Xe A chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 4m/s$^{2}$ tính độ biến dạng của lò xo trong các trường hợp sau:
  a/ µ=0, lấy g=10m/s$^{2}$
  b/ µ=0,1; lấy g=10m/s$^{2}$
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Khi thang máy đứng yên, vật m treo vào lò xo treo thẳng đứng có một đầu gắn cố định lên thang máy làm lò xo giãn ra 5cm. Tính độ biến dạng của lò xo trong trường hợp thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2m/s$^{2}$, lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Dây không giãn chịu lực căng tối đa là 7,5N, một đầu gắn vào trần thang máy, một đầu gắn với vật 500g. Lấy g=10m/s$^{2}$, thang máy chuyển động như thế nào thì dây bị đứt.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Xe chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương ngang, trong xe có treo một con lắc đơn. Lấy g=10m/s$^{2}$, tính gia tốc của xe để góc lệch của con lắc đơn là 30$^{o}$ so với phương thẳng đứng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  Khối lượng của người 72kg, của ghế treo 12kg. Khi người kéo dây chuyển động đi lên, lực nén của người lên ghế là 400N. Tinh gia tốc chuyển động của ghế và và người
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Cho hệ như hình vẽ
  [​IMG]
  m$_{1}$ = 0,3kg, m$_{2}$ = 1,2kg, dây và ròng rọc nhẹ. Bàn đi lên nhanh dần đều với gia tốc a$_{o}$ = 5m/s$^{2}$. Tinh gia tốc của m$_{1}$ và m$_{2}$ đối với đất
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Vật khối lượng m đứng yên ở định một cái nêm nhờ ma sát. Tìm thời gian vật trượt hết nêm khi nêm chuyển động nhanh dần sang trái với gia tốc a$_{o}$. Hệ số ma sát giữa mặt nêm và m là µ, chiều dài mặt nêm là L, góc nghiêng α và a < g.cotα
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Một hạt cườm khối lượng m, được xâu vào một thanh dài 2L. Hạt cườm có thể trượt không ma sát dọc theo thanh. Tại thời điểm ban đầu hạt cườm ở giữa thanh. Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong mặt phẳng nằm ngang với gia tốc a theo phương làm với thanh một góc α so với thanh. Hãy xác định gia tốc tương đối của hạt cườm đối với thanh và thời gian để hạt cườm rời khỏi thanh.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. một người nằm trong một căn phòng hình trụ, trong không gian, cách xa các thiên thể. Tính số vòng quay của phòng quanh trục trong một phút để phóng tạo cho người một trọng lượng bằng với trọng lượng của người trên mặt đất. Biết phòng có bán kính R = 1,44m
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cho hệ như hình vẽ, thang máy đi lên với gia tốc a$_{o}$ hướng lên. Tính gia tốc của m$_{1}$; m$_{2}$ đối với đất và lực căng của dây treo ròng rọc.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Nêm A phải chuyển động ngang với gia tốc bao nhiêu để m trên A chuyển động lên trên? Biết hệ số ma sát giữa m và A là µ < cotα.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Cho hệ như hình vẽ, mặt sàn nhẵn, hệ số ma sát giữa m và M là µ. Hỏi phải truyền cho M một vận tốc ban đầu v$_{o}$ bao nhiêu để m có thể rời khỏi M
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. trong một tàu khối lượng M = 2000kg đứng yên có một hòn bi nằm yên trên mặt bàn nằm ngang gắn với toa tầu và cao hơn sàn toa 1,25m. Toa tàu bắt đầu chạy thì hòn bi lăn không ma sát trên mặt bàn được 50cm rồi rơi xuống sàn toa cách mép bàn theo phương ngang 78cm. Tính lực kéo của toa tàu. Bỏ qua ma sát cản chuyển động của tàu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Cho hệ như hình vẽ, hệ số ma sát giữa m$_{1}$ và mặt bàn là µ và hai vật chuyển động đều. Tìm gia tốc của m$_{1}$ đối với đất khi bàn chuyển động với gia tốc a$_{o}$ hướng sang trái.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Cho hệ như hình vẽ. Biết m$_{1}$ = m$_{2}$ hệ số ma sát giữa A và m$_{1}$; m$_{2}$ là µ < 1. Hỏi A phải di chuyển theo phương ngang, hướng nào, gia tốc a$_{o}$ tối thiểu, tối đa là bao nhiêu để m$_{1}$ và m$_{2}$ không chuyển động đối với A.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Cho hệ như hình vẽ. Tìm gia tốc của m đối với M và m đối với đất, nếu
  a/ bỏ qua ma sát
  b/ hệ số ma sát giữa m và M là µ, sàn nhẵn.
  c/ hệ số ma sát giữa M và sàn là µ, m trượt không ma sát trên M
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Cho hệ như hình vẽ. M trượt trên mặt sàn, m$_{1}$ và m$_{2}$ trượt trên M. Bỏ qua ma sát. Tìm gia tốc của M đối với sàn, gia tốc của m$_{1}$, m$_{2}$ đối với M
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý trực tuyến
  4
 2. giải giúp em:
  Một quả cầu khối lượng m đc treo bởi 2 dây nhẹ trên trần 1 toa xe, AB=BC=CA. Toa xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a. Tính a:
  a) Cho biết lực căng dây AC gấp 3 lần dây AB.
  b) để dây AB chùng ( không bị căng)
  [​IMG]
  6
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. milk tea
   milk tea, 27/11/16
   a)a=g/2√3
   b)a≥g/√3
    
 3. Một người đứng trong 1 cái cân ở thang máy.Khi thang máy đứng yên trọng lượng là 500n ,g=10m/s
  a. Xđ trọng lượng của người khi thang máy đi xuống ndđ và đi lên ndđ với a=2m/s
  b . Khi thang máy rơi tự do
  giúp em vs ạ
  3
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. một lò xo cứng 50 N/m, một đầu cố định vào thành xe, một đầu gắn quả nặng khối lượng 400g. Coi mặt sàn và vật không có ma sát. Tính độ dãn của lò xo khi xe tăng tốc với gia tốc 4 m/s^2
  4
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Cute linh
   Cute linh, 17/12/16
   Ta có F=ma =0,4×4=1,6 và F=k(l-lo)=1,6 =»(l-lo)=0,032(m)=3,2cm
    
 5. giup e bai nay vs
  Một vật có khối lượng m đang đứng yên ở đỉnh của mặt phẳng nghiêng nhờ lực ma sát. Hỏi sau bao lâu vật sẽ ở chân mặt phẳng nghiêng nếu mặt phẳng nghiêng bắt đầu chuyển động theo phương ngang vs gia tốc 1m/s$^{2}$$^{.}$ cho biết chiều dài mặt phẳng nghiêng là AB=1m, alpha =30 độ. hệ số ma át giữa vật và mặt nghiêng là 0,6. g=10m/s$^{2}$
  2
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share