Bài tập vật lý lớp 10 nguyên lý II nhiệt động lực học, động cơ nhiệt

Vật lý 10.VIII Cơ sở nhiệt động lực học vatlypt.com 27/9/16 12,593 7
 1. Bài tập nguyên lý II nhiệt động lực học, động cơ nhiệt
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  1/ Nội dung nguyên lý II:
  • Clau-di-ut: Nhiệt không tự nó truyền đi từ một vật sang vật nóng hơn.
  • Kelvin: Động cơ nhiệt không thể biến đổi toàn bộ nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
  2/ Hiệu suất của động cơ nhiệt:
  H = \[\dfrac{{A}}{{{Q_1}}} = \dfrac{{{Q_1} - {Q_2}}}{{{Q_1}}}\]
  H = 1 - \[\dfrac{Q_2}{Q_1}\] ≤ \[\dfrac{T_1-T_2}{T_1}\] = H$_{max}$​
  Trong đó:
  • Q$_{1}$: nhiệt lượng tác nhân nhận từ nguồn nóng.
  • T$_{1}$: nhiệt độ của nguồn nóng
  • Q$_{2}$: nhiệt lượng tác nhân truyền cho nguồn lạnh
  • T$_{2}$: nhiệt độ của nguồn lạnh.
  II/ Bài tập nguyên lý II nhiệt động lực học, động cơ nhiệt
  Bài tập 1
  . Động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa hai nguồn nhiệt 27$^{o}$C và 127$^{o}$C. Nhiệt lượng tác nhân nhận của nguồn nóng trong một chu trình là 2400J. Tính
  a/ Hiệu suất của động cơ.
  b/ Công thực hiện trong một chu trình
  c/ Nhiệt lượng truyền cho nguồn lạnh trong một chu trình
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Động cơ nhiệt lí tưởng mỗi chu trình truyền 80% nhiệt lượng nhận được cho nguồn lạnh. Biết nhiệt độ của nguồn lạnh là 30$^{o}$C. Tìm nhiệt độ của nguồn nóng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Máy hơi nước công suất 10kW tiêu thụ 10kg than đá trong 1 giờ. Biết hơi nước vào và ra xilanh có nhiệt độ 227$^{o}$C và 100$^{o}$C. năng suất tỏa nhiệt của than đá là 3,6.10$^{7}$J/kg. Tính hiệu suất thực của máy và của một động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa hai nhiệt độ nói trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Trong xilanh có tiết diện 200cm$^{2}$, pittông cách đáy 30cm, có khí ở 27$^{o}$C và 10$^{6}$N/m$^{2}$. Khi nhận nhiệt lượng do 5g xăng bị cháy cung cấp, khí dãn nở đẳng áp, nhiệt độ tăng thêm 150$^{o}$C.
  a/ Tính công do khí thực hiện.
  b/ Tinh hiệu suất của quát trình.
  Biết khi cháy 10% nhiệt lượng của xăng cung cấp cho khí. Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,8.10$^{7}$J/kg.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Chu trình hoạt động của một động cơ nhiệt như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết tác nhân là một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử. Tính hiệu suất của động cơ nhiệt
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Hình bên biểu diễn hai chu trình ABCA và ACDA cả hai chu trình đều thực hiện với một khối khí li tưởng đơn nguyên tử
  [​IMG]
  a/ Hỏi trong những đoạn nào của chu trình thì khí thu nhiệt, tỏa nhiệt
  b/ Hiệu suất phản ứng của chu trình nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu lần
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn: Vật lý phổ thông trực tuyến
  4
 2. Gỉai giúp em
  Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình Carnot, có công suất 500W. Nhiệt độ của nguồn nóng là 227$^{0}$C, nhiệt độ của nguồn lạnh là 27$^{0}$C. Nhiệt lượng mà tác nhân nhận được trong 5 giây bằng.
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Giải giúp em:
  Động cơ nhiệt lí tưởng mà nguồn nóng có nhiệt độ là \[200^{\circ}C\], nhiệt độ của nguồn lạnh là \[100^{\circ}C\] thì hiệu suất lí tưởng của động cơ nhiệt đó là bao nhiêu?
  Cảm ơn thầy!
  2
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. giúp em :
  bài 2: Một động cơ xủa xe máy có H=20%. Sau 1 giờ hoạt động tiêu thị hết 1kg xăng có năng suất tỏa nhiệt là 46.10^6 J/kg. Công suất của động cơ xe máy là bao nhiêu ?
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. Cho em hỏi:
  Một động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình gồm 2 quá trình đẳng tích và 2 quá trình đẳng nhiệt. Tác nhân là một mol khí lí tưởng. Thể tích nhỏ nhất và thể tích lớn nhất của khối khí lần lượt là Vmin 4.10^-3 m3 và Vmax 8.10^-3 m3. Áp suất nhỏ nhất và áp suất lớn nhất của khối khí lần lượt là pmin 3.10^5 Pa, pmax 12.10^5Pa. Tính hiệu suất cực đại của động cơ.
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share