Bài tập vật lý lớp 10 rơi tự do, vật lý phổ thông

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 60,075 168
 1. Bài tập rơi tự do có bản chất là bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều
  Bài tập rơi tự do, các dạng bài tập rơi tự do, phương pháp giải bài tập rơi tự do chương trình vật lý phổ thông lớp 10 cơ bản, nâng cao.


  Bài tập 1. Thả rơi tự do một vật khối lượng 2kg từ độ cao 180m xuống mặt đất, Lấy g=10m/s$^{2}$.
  a/ Tính quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.
  b/ Tính vận tốc của vật trước khi vật chạm đất 2 giây.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Quãng đường rơi được trong giây cuối cùng của vật rơi tự do là 63,7m. Tính độ cao thả vật, thời gian và vận tốc của vật khi chạm đất, lấy g=9,8 m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Thả một vật rơi tự do ở độ cao 80m so với mặt đất. Lấy g=10m/s$^{2}$, một giây sau cũng tại nơi đó một vật khác được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc v$_{o}$. Hai vật chạm đất cùng lúc xác định v$_{o}$ .
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Ở độ cao 300m so với mặt đất trên một kinh khí cầu người ta thả một vật rơi tự do. Tính thời gian vật chạm đất trong các trường hợp sau: (lấy g=9,8m/s$^{2}$)
  a) Khí cầu đang đứng yên.
  b) Khí cầu chuyển động thẳng đều đi lên với vận tốc 4,9m/s
  c) Khí cầu chuyển động thẳng đều đi xuống với vận tốc 4,9m/s
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Thả cách nhau 0,1 giây hai vật rơi tự do ở độ cao h so với mặt đất. Biết khi vật đầu chạm đất thì vật thứ hai cách mặt đất 0,95m. Tính độ cao thả vật lấy g=10m/s$^{2}$.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Thả rơi tự do một vật từ độ cao 180m so với mặt đất, đồng thời ném một vật từ mặt đất lên với vận tốc 80m/s, lấy g=10m/s$^{2}$.
  a/ Tìm độ cao so với mặt đất và thời gian hai vật gặp nhau.
  b/ Sau bao lâu độ lớn vận tốc của hai vật bằng nhau.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Để xác định chiều sâu của một cái hang người ta thả hòn đá từ miệng hang sau đó tính thời gian nghe thấy tiếng hòn đá chạm đáy vọng lại. Coi chuyển động của hòn đá là chuyển động rơi tự do, thời gian từ lúc thả rơi đến khi nghe thấy tiếng hòn đá chạm vào đáy hang là 4s, lấy g=9,8m/s$^{2}$, tốc độ truyền âm trong không khí là 330m/s. Tính chiều sâu của hang.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8: Một giọt nước rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Khi giọt nước thứ nhất rơi chạm đất thì giọt thứ năm bắt đầu rơi. Tìm khoảng cách giữa các giọt kế tiếp nhau biết rằng mái nhà cao 45m, lấy g=10m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9: từ mặt đất ném hai vật lên theo phương thẳng đứng lên trên với cùng một vận tốc ban đầu 10m/s và cách nhau một khoảng thời gian t=0,5s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ném vật thứ nhất và ở độ cao nào thì hai vật sẽ gặp nhau. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s$^{2}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10: Một vật rơi tự do đi được 10m cuối cùng của quãng đường trong khoảng thời gian 0,25s. Lấy g=10m/s$^{2}$.
  a/ Tính vận tốc của vật khi chạm đất.
  b/ Tính độ cao vật bắt đầu rơi
  c/ Nếu từ độ cao này người ta ném thẳng đứng một vật khác thì phải ném với vận tốc bằng bao nhiêu và phải theo hướng nào để vật rơi xuống tới mặt đất chậm hơn (và nhanh hơn ) vật rơi tự do khoảng thời gian 1s.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11: Thả một vật ở độ cao h so với mặt đất. Lấy g=10m/s$^{2}$. Tính độ cao thả vật và vận tốc của vật khi chạm đất nếu
  a/ Trong giây cuối cùng vật rơi được 3/4h
  b/ Trong 2 giây cuối cùng vật rơi được 3/4 quãng đường.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12: Một cây thước dài 1m, được thả rơi sao cho trong khi rơi thước luôn thẳng đứng. Phải thả từ độ cao nào để nó đi qua mép bàn trong 0,2 giây?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13: Chiều cao cửa sổ là 1,4m. Giọt mưa trước rời mái nhà rơi đến mép dưới cửa sổ thì giọt tiếp sau rơi tới mép trên cửa sổ, lúc này, vận tốc 2 giọt mưa hơn nhau 1m/s
  a/ Tìm khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp giọt mưa rời mái nhà.
  b/ Tìm chiều cao của mái nhà
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14: Trong 0.5s cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi tự do rơi được quãng đường gấp đôi quãng đường rơi được trong 0.5s ngay trước đó. Tìm độ cao từ vị trí được thả rơi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Cho hai vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất. Thời gian rơi của vật (1) gấp đôi thời gian rơi của vật (2). So sánh
  - quãng đường rơi của hai vật
  - vận tốc rơi của hai vật.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10m/s$^{2}$. Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian rơi và độ cao thả rơi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10m/s$^{2}$. Thời gian rơi là 10s. Tính
  a/ Thời gian vật rơi 1m đầu tiên
  b/ Thời gian vật rơi 1m cuối cùng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Vật A đặt trên mặt phẳng nghiêng của một cái nêm như hình vẽ. Hỏi phải truyền cho nêm gia tốc bao hiêu theo phương ngang để vật A rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Một bán cầu có bán kính R trượt đều theo đường thẳng nằm ngang. Một quả cầu nhỏ cách mặt phẳng ngang một đoạn bằng R. Ngay khi đỉnh bán cầu đi qua quả cầu nhỏ thì nó được buông rơi. Tìm vận tốc nhỏ nhất của bán cầu để nó không cản trở sự rơi tự do của quả cầu nhỏ. Cho R = 40cm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc 2m/s$^{2}$. Lúc thang máy có vận tốc 2,4m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách sàn là 2,47m. Hãy tính trong hệ qui chiếu gắn với mặt đất
  a/ Thời gian rơi
  b/ độ dịch chuyển của vật
  c/ quãng đường vật đã đi được.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Một vật rơi tự do từ độ cao h. Cùng lúc đó một vật được ném thẳng xuống từ độ cao H > h với vận tốc đầu v$_{o}$. Hai vật tới đất cùng lúc. Tìm v$_{o}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Một vật thả rơi tự do ở độ cao h. Một giây sau, cũng tại nơi đó một vật khác được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc v$_{o}$. Hai vật chạm đất cùng lúc tính h theo v$_{o}$ và g.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Từ trên cao,người ta thả rơi một hòn bi ,sau đó t$_{0}$ giây người ta thả một chiếc thước dài rơi thẳng đứng. Ban đầu điểm cao nhất của thước thấp hơn độ cao ban đầu của bi là 3,75 m.Khi hòn bi đuổi kịp thước thì chênh lệch vận tốc hai vật là 5 m/s.Sau khi đuổi kịp thước 0,2 giây thì hòn bi vượt qua được thước. Tính t$_{0}$,chiều dài thước,quãng đường bi đi được cho đến lúc đuổi kịp thước và độ cao ban đầu tối thiểu của hòn bi để nó vượt qua được thước.(Cho g=10 m/s^2)
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Thả rơi một vật từ độ cao 74,8m. Tính quãng đường vật rơi trong giây đầu tiên và giây cuối cùng. Thời gian vật đi hết 20m đầu tiên và 20m cuối cùng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Từ độ cao h của 1 đỉnh tháp so với mặt đất, người ta thả rơi 1 vật. Một giây sau, ở tầng tháp thấp hơn 40m, người ta thả rơi 1 vật khác. Cả 2 vật chạm đất cùng lúc. Lấy g =10m/s$^{2}$. Tìm
  a. Thời gian rơi của 1 vật
  b. Độ cao của tháp
  c. Vận tốc của mỗi vật khi chạm đất
  Bạn phải đăng nhập
  nguồn học vật lý trực tuyến
  11
 2. Giải giúp em:
  Một viên đá được ném thẳng đứng hướng lên. Khi đi lên nó đi qua điểm A với vận tốc là v và qua điểm B cao hơn điểm A là 3m với vận tốc v/2. Hãy tính vận tốc v và độ cao cực đại so với điểm B. Lấy g = 10 \[m/s^2\]
  3
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Giải giúp em:
  Thả rơi một vật từ độ cao 165m xuống đất, 1 giây sau từ mặt đất, người ta ném vật thứ hai lên với vận tốc \[v_{0}\] = 30m/s. Hỏi hai vật gặp nhau ở vị trí nào? Lúc đó vật thứ hai đi lên hay đi xuống với vận tốc bao nhiêu? Giả sử rằng hai vật này cùng chuyển động theo một đường thẳng đứng so với mặt phẳng nằm ngang.
  2
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. thầy ơi giải hộ e với ???
  1 vật rơi từ độ cao 45m xuống đất .tính quãng đường vật rơi sau 2s và trong 2s cuối cùng
  8
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Đỗ Xuân Huy
   Đỗ Xuân Huy, 5/11/17
   • thời gian rơi của vật là 45=1/2.10.t^2 suy ra t = 3(s)
   • quãng đường vật rơi được sau 2 s là 1/2.10.2^2 = 20
   • quãng đường vât rơi trong 2 s cuối cùng là 1/2.10.t^2 - 1/2.10.(t-2)^2 tương đương với 45-1/2.10.(3-2)^2 = 45-5=40(m) nhóe
    
 5. giải giúp em;
  từ một đỉnh tòa tháp cao 120m người ta ném lên trời một vật, sau 1s người ta tiếp tục ném lên trời vật thứ 2.tính vận tốc mỗi vật biết hai vật chạm đất dưới đáy tòa tháp cùng một lúc sau 40s kể từ lúc vật một được ném.
  3
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. nttnttntt
   nttnttntt, 8/10/17
   Một vật đc thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Trong 2 giây đầu, vật rơi đc quảng đường 15m, lấy g=10m/s2 . tính thời gian vật rơi đến khi chạm đất. Tính h. Tính vận tốc của vật khi đi được 1/2 quảng đường. tính chiều cao của vật khi vật đạt vận tốc bằng 1/2 vận tốc của vật lúc sắp chạm đất
    
Share Share