Bài tập vật lý lớp 10 va chạm, đạn nổ, vật lý phổ thông

Vật lý 10.IV Các định luật bảo toàn vatlypt.com 7/12/16 51,491 109
 1. Bài tập va chạm đàn hồi, va chạm mềm, đạn nổ, bảo toàn động lượng, bảo toàn năng lượng
  Video bài giảng bảo toàn động lượng, bài toán va chạm, đạn nổ  Bài tập 1. Lựu đạn ném từ mặt đất với vận tốc v$_{o}$ = 20m/s theo phương lệch với phương ngang góc α = 30$^{o}$. Lên tới điểm cao nhất nó nổ thành hai mảnh bằng nhau. Mảnh I rơi thẳng đứng với vận tốc đầu v$_{1}$ = 20m/s.
  a/ Tìm hướng và độ lớn của mảnh II.
  b/ Mảnh II lên tới độ cao cực đại cách mặt đất bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Một viên đạn 2kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc 250m/s nổ thành hai mảnh. Mảnh khối lượng 1,5kg có vận tốc bằng 250m/s bay thẳng đứng xuống dưới. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào? Với vận tốc bằng bao nhiêu?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Một quả lựu đạn bay theo quỹ đạo parobol, tại điểm cao nhất h = 5m, đạn nổ làm hai mảnh khối lượng bằng nhau. Một giây sau khi nổ, một mảnh rơi xuống đất ở ngay phía dưới vị trí nổ, cách chỗ bắn s$_{1}$ = 17,3m.
  Hỏi mảnh thứ hai rơi đến đất cách chỗ ném khoảng s$_{2}$ là bao nhiêu? Bỏ qua sức cản của không khí.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Một viên đạn có khối lượng 3kg chuyển động với vận tốc 250√2 m/s thẳng đứng hướng lên nổ thành hai mảnh. Mảnh 2kg có vận tốc 375m/s hợp với phương thẳng đứng góc bằng 45$^{0}$. Tìm vận tốc và hướng bay của mảnh còn lại
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: viên đạn chuyển động với vận tốc 300m/s theo phương ngang thì nổ thành hai mảnh. Mảnh khối lượng 5kg chuyển động với vận tốc 400√3 m/s thẳng đứng lên trên, mảnh thứ hai có khối lượng 15kg. Xác định vận tốc và phương bay của mảnh thứ 2.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một hạt nhân phóng xạ ban đầu đứng yên phân rã thành 3 hạt: electron; nơtrino và hạt nhân con. Động lượng của electron là 9.10$^{-23}$kg.m/s, động lượng của hạt nơtrino vuông góc với động lượng của electron và có độ lớn 12.10$^{-23}$kg.m/s. Tìm hướng và độ lớn động lượng của hạt nhân con.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Vật khối lượng m$_{1}$ = 5kg tượt không ma sát theo một mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng α = 60$^{o}$. Từ độ cao h = 1,8m rơi vào một cái xe cát khối lượng m$_{2}$ = 45kg đang đứng yên. Tìm vận tốc của xe sau đó. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Quả cầu I chuyển động trên mặt phẳng ngang trơn, với vận tốc không đổi đến đập vào quả cầu II đang đứng yên. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vận tốc của hai quả cầu ngược nhau, cùng độ lớn. Tính tỉ số các khối lượng của hai quả cầu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Quả cầu khối lượng M = 1kg treo ở đầu một dây mảnh nhẹ chiều dài L = 1,5m. Một quả cầu m = 20g bay ngang đến đập vào M với vận tốc v =50m/s. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm. Tính góc lệch cực đại của dây treo M.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Hai quả cầu m$_{1}$ = 200g, m$_{2}$ = 100g treo cạnh nhau bởi hai dây song song bằng nhau. Nâng quả cầu I lên độcao h = 4,5cm rồi buông tay. Hỏi sau va chạm, các quả cầu được nâng lên độ cao bao nhiêu nếu va chạm là hoàn toàn đàn hồi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Hai quả cầu giống nhau treo cạnh nhau bởi hai dây song song bằng nhau. Kéo lệch hai quả cầu khỏi phương thẳng đứng về hai phía với cùng góc α rồi thả cùng lúc. Coi va chạm giữa hai quả cầu là hoàn toàn đàn hồi. Tính lực tác dụng lên giá treo.
  a/ Tại lúc bắt đầu thả các quả cầu.
  b/ Tại thời điểm đầu, cuối của quá trình va chạm giữa các quả cầu.
  c/ Tại thời điểm quả cầu bị bị dạng nhiều nhất.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Hai quả cầu khối lượng m và km treo cạnh nhau trên hai dây song song có chiều dài L$_{1}$ và L$_{2 }$(L$_{1}$>L$_{2}$). kéo dây treo m lệch góc α rồi buông tay. Tìm góc lệch cực đại của hai dây treo sau va chạm lần I. Coi va chạm là tuyệt đối đàn hồi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Vật khối lượng m$_{1}$ được thả không vận tốc đầu và trượt xuống một vòng xiếc bán kính R. Tại điểm thấp nhất nó va chạm đàn hồi với vật m$_{2}$ đang đứng yên. Sau va chạm m$_{2}$ trượt theo vòng xiếc đến độ cao h thì rời khỏi vòng xiếc (h > R). Vật m$_{1}$ giật lùi lên mang nghiêng rồi lại trượt xuống độ cao h của vòng xiếc thì cũng rời vòng xiếc. Tính độ cao ban đầu H của m$_{1}$ và tỉ số các khối lượng. Bỏ qua ma sát.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Ba vật khối lượng m$_{1}$; m$_{2}$; m$_{3}$ có thể trượt không ma sát theo trục nằm ngang (hình vẽ). và m$_{1}$; m$_{3}$ >> m$_{2}$. Ban đầu m$_{1}$, m$_{3}$ đứng yên còn m$_{2}$ có vận tốc v. Va chạm hoàn toàn đàn hồi. Tìm vận tốc cực đại của m$_{1}$; m$_{3}$ sau va chạm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Ba quả cầu khối lượng m$_{1}$; m$_{2}$; m$_{3}$ đặt thẳng hàng trên sàn trơn. Quả cầu I chuyển động đến quả cầu II với vận tốc nào đó còn quả cầu II và III đang đứng yên (hình vẽ). Tính m$_{2}$ theo m$_{1}$ và m$_{3}$ để sau va chạm (tuyệt đối đàn hồi) quả cầu III có vận tốc lớn nhất.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Cho hệ như hình vẽ. Hai vật cùng khối lượng m đặt trên sàn nằm ngang và nối với nhau bằng lò xo độ cứng k. Vật thứ ba cùng khối lượng m đến đập vào một trong hai vật với vận tốc v dọc theo phương song song với trục lò xo. Coi va chạm là tuyệt đối đàn hồi.
  a/ Chứng minh rằng hai vật nối bằng lò xo luôn chuyển động cùng hướng.
  b/Tính vận tốc mỗi vật khi lò xo dãn tối đa
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 17. Một viên đạn khối lượng m$_{1}$ = 1kg bay với vận tốc v$_{1}$ = 100m/s đến cắm vào một toa xe chỏ cát có khối lượng m$_{2}$ = 1000kg đang chuyển động với vận tốc v$_{2}$ = 10m/s. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong hai trường hợp
  a/ xe chuyển động cùng chiều đạn
  b/ xe và đạn chuyển động ngược chiều.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 18. Búa máy khối lượng m$_{1}$ = 1000kg rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc khối lượng m$_{2}$, va chạm là mềm. Tính
  - vận tốc của búa và cọc sau va chạm
  - tỉ số phần trăm giữa nhiệt tóa ra và động năng của búa trước va chạm
  xét hai trường hợp
  a/ m$_{2}$ = 100kg
  b/ m$_{2}$ = 5000kg
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 19. Hai quả cầu nhỏ nối với nhau bằng sợi dây ngắn thẳng đứng. Quả cầu ở trên được truyền vận tốc v hướng lên. Hệ sẽ đạt độ cao cực đại bao nhiêu. Biết tương tác giữa hai quả cầu khi dây bị căng ra giống như va chạm mềm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 20. Khối gỗ M = 4kg nằm trên mặt phẳng ngang trơn, nối với tường bằng lò xo k = 1N/cm. Viên đạn m = 10g bay theo phương ngang với vận tốc v$_{o}$ song song với lò xo đến đập vào khối gỗ và dính trong gỗ (hình vẽ). Tìm v$_{o}$ biết sau va chạm, lò xo bị nén một đoạn tối đa là Δl = 30cm
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 21. Đĩa cân của một cân lò xo có khối lượng m$_{1}$ = 120g, lò xo có độ cứng k = 20N/m. Vật khối lượng m = 60g rơi xuống từ độ cao h = 8cm so với đĩa, không vận tốc đầu. Coi va chạm là hoàn toàn không đàn hồi. Hỏi vật đã dời xa nhất đến đâu so với vị trí ban đầu? bỏ qua sức cản của không khí.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 22. Vật nặng củabúa máy có trọng lượng P$_{1}$ = 900N được dùng để đóng một chiếc cọc P$_{2}$ = 300N vào đất. Mỗi lần đóng cọc nún sâu h = 5cm.
  a/ Búa rơi từ độ cao H = 2m xuống đầu cọc và lực cản của không khí vào búa khi rơi F = 0,1P$_{1}$. Coi va chạm là tuyệt đối không đàn hồi. Tính lực cản của đất.
  b/ Tính phần trăm năng lượng của búa bị tiêu hao để làm nóng và biến dạng trong các va chạm giữa búa và cọc.
  c/ Tính phần trăm năng lượng của búa bị tiêu hao để thắng lực cản của đất.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 23. Hòn bi thép khối lượng M và hòn bi sáp khối lượng m treo cạnh nhau ở đầu hai sợi dây song song bằng nhau. Kéo dây treo M lệch góc α rồi buông tay, sau va chạm (tuyệt đối không đàn hồi) góc lệch cực đại của hai dây treo là β. Tìm khối lượng hòn bi sáp và độ tiêu hao cơ năng của hệ. Bỏ qua sức cản của không khí.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 24. Cho hệ như hình vẽ. Cho biết m$_{1}$ = 2kg, m$_{2}$ = 3kg, v$_{o}$ = 0 ban đầu m$_{1}$; m$_{2}$ cách mặt đất 1m. Coi va chạm giữa m$_{2}$ với đất và tương tác giữa m$_{1}$ và m$_{2}$ khi dây bắt đầu căng là va chạm mềm. a/ Trong quá trình chuyển động, m$_{1}$ có thể đi xuống cách mặt đất một khoảng thấp nhất là bao nhiêu.
  b/ khi m$_{1}$ ở vị trí thấp nhất trong câu a, tính lượng cơ năng đã biến thành nội năng của m$_{1}$; m$_{2}$, đất.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 25. Vật nhỏ trượt không ma sát với v$_{o}$ = 0 từ đỉnh bán cầu bán kính R đặt cố định trên sàn ngang. Đến một nơi nào đó trên bán cầu, vật rời bán cầu rơi xuống sàn và nẩy lên (hình vẽ). Biết va chạm của vật với sàn là hoàn toàn đàn hồi. Tìm độ cao H mà vật đạt tới sau va chạm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 26. Hòn bi sắt treo vào dây chiều dài l = 1,2m được keo cho dây nằm ngang rồi thả rơi Khi dây hợp góc α = 30$^{o}$ với đường thẳng đứng, bi va chạm đàn hồi với bề mặt thẳng đưungs của một tấm sắt lớn cố định (hình vẽ). Hỏi bi sẽ nảy lên đến độ cao bao nhiêu?
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 27. Thang máy lên cao với gia tốc a, vận tốc ban đầu v$_{o}$ = 0. Từ độ cao H so với sàn, ngay khi thang máy bắt đầu chuyển động, người ta thả một quả cầu. Sau t giây, gia tốc thang máy đổi chiều và triệt tiêu sau t giây nữa, sau đó quả cầu va chạm với sàn thang máy.
  Tìm độ cao h (so với sàn thang máy) mà quả cầu đạt tới sau va chạm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 28. Một hòn bi được thả rơi với v$_{o}$ = 0 từ độ cao h$_{o}$ = 5m. Khi chạm đất bị mất 1/2 động năng và nảy lên thẳng đứng.
  a/ Tính độ cao bi nảy lên sau va chạm thứ 1, 2, … n
  b/ Tính đoạn đường tổng cộng bị vạch được cho đến lúc dừng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 29. Quả cầu khối lượng m rơi từ độ cao h xuống, đập vào mặt phẳng nghiêng một cái nêm khối lượng M đứng yên trên sàn nhẵn. Sau va chạm tuyệt đối đàn hồi đạn nảy ra theo phương ngang còn nêm chuyển động với vận tốc v (hình vẽ). Tính v.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 30. Viên đạn khối lượng m bay theo phương ngang với vận tốc v$_{1}$ và đâm xuyên qua ột quả cầu khối lượng M đặt trên sàn nhẵn. Sau khi xuyên qua M, m chuyển động theo chiều cũ với vận tốc v$_{2}$. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình trên.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 31. Đạn khối lượng m$_{1}$ = 9g bay với vận tốc v$_{o}$ = 160m/s theo hướng hợp với phương ngang góc α = 30$^{o}$, xuyên qua giữa một bệ ván m$_{2}$ = 0,3kg. sau đó đạn lên đến độ cao cực đại H = 45m tính từ vị trí ban đầu của bệ ván. Hỏi tấm ván sẽ được nâng lên độ cao nào? Bỏ qua sức cản của không khí, coi lực tương tác giữa vật và bệ ván là rất lớn.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 32. Bản khối lượng M treo ở đầu một dây dài. Đạn khối lượng m bay theo phương ngang đến đập vuông góc vào mặt bàn. Nếu đạn có vận tốc v$_{o}$, bó dừng lại ở mặt sau của bản. Tìm vận tốc bản sau khi đạn có vận tốc v$_{1}$ và bay xuyên qua bản (v$_{1}$ > v$_{o}$).
  Coi ma sát giữa đạn và bản không phụ thuộc vào vận tốc đạn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 33. Hai quả cầu nhỏ A, B có khối lượng lần lượt là m$_{1}$ = 100g, m$_{2}$ = 200g treo sát nhau bởi hai dây song song có cùng chiều dài l = 1m. Kéo A lên đến vị trí dây treo nghiêng góc α = 60$^{o}$ với phương thẳng đứng rồi buông tay.
  a/ Tính vận tốc B sau va chạm và độ cao B đạt tới. Biết sau va chạm (xuyên tâm) A dừng lại
  b/ Va chạm trên có là hoàn toàn đàn hồi không tại sao? tính vận tốc A, B sau va chạm nếu va chạm là hoàn toàn đàn hồi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 34. Hai quả cầu khối lượng M và m treo cạnh nhau bằng các dây song song dài bằng nhau. Kéo M để dây treo lệch góc α rồi thả ra. Sau va chạm vật M dừng lại còn m đi lên, dây treo lệch góc tối đa β. Hỏi sau va chạm lần II, dây treo M sẽ lệch góc cực đại bằng bao nhiêu. Biết trong mỗi lần va chạm, có cùng một tỉ lệ thế năng biến dạng cực đại của các quả cầu chuyển thành nhiệt.​
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 35. Quả cầu khối lượng m$_{1}$ chuyển động với vận tốc v$_{1}$ gặp quả cầu đứng yên m$_{2}$ sao cho khi va chạm vận tốc \[\vec{v_1}\] hợp với đường nối hai tâm một góc α. Tính vận tốc quả cầu m$_{1}$ sau va chạm biết va chạm là tuyệt đối không đàn hồi.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 36. Vòng tròn bán kính R lăn với vận tốc v trên mặt phẳng ngang đến va chạm hoàn toàn không đàn hồi với một cái bậc có độ cao h < R (hình vẽ). Hỏi ngay sau khi nhảy lên bậc, vòng có vận tốc bao nhiêu. Tính v cực tiểu để vòng có thể nhảy lên khỏi bậc.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 37. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc đầu v$_{o}$ nghiêng góc α với phương ngang. Cách điểm ném một khoảng L có một tấm thép thẳng đứng. Mặt phẳng quỹ đạo của vật vuông góc với tấm thép. Vật va chạm đàn hồi với tấm thép.
  a/ Điểm rơi của vật cách tấm thép là bao nhiêu.
  b/ Nếu tấm thép chuyển động với vận tốc bằng u về phía vật và sau va chạm vật rơi trở lại đúng điểm ném thì thời gian từ lúc ném đến lúc va chạm bằng bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 38. Một quả cầu chuyển động trong một hộp vuông, va chạm đàn hồi với đáy và thành của hộp theo một quỹ đạo duy nhất (hình vẽ). Khoảng thời gian giữa va chạm với đáy và với thành là Δt. Đáy hộp nghiêng góc α với phương ngang.
  Tìm vận tốc của quả cầu ngay sau va chạm.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 39. Một quả cầu nhảy trong một bán cầu như hình vẽ. Nó va chạm đàn hồi với mặt trong của bán cầu tại hai điểm cùng nằm trên đường nằm ngang (cùng độ cao). Khoảng thời gian chuyển động từ trái sang phải là T$_{1}$, từ phải sang trái là T$_{2}$ (T$_{2}$ ≠ T$_{1}$). Tìm bán kính bán cầu.
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông
  17
 2. giải giúp em
  Một quả cầu khối lượng M = 1 kg treo ở đầu một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài 1,5 m. Một quả cầu khối lượng m = 20 g bay ngang đến đập vào M với vận tốc 50 m/s. Coi va chạm là va chạm trực diện đàn hồi, lấy g = 9,8 m/s$^{2}$. Góc lệch cực đại của dây treo quả cầu M là
  4
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Giải giúp em:
  Trên mặt bàn nằm ngang rất nhẵn có một hòn bi ve đứng yên.
  a. Người ta dùng một hòn bi ve khác giống hệt bắn vào hòn thú nhất với vận tốc v. Hòn thứ hai sau va chạm thì dừng lại. Tính vận tốc hòn thứ nhất.
  b. Nếu hòn bi thép có khối lượng gấp 3 bi ve để bắn và bi ve cũng với vận tốc v thì thấy sau va chạm cả hai chuyển động theo chiều củabi théo ban đầu nhưng bi ve có vận tốc gấp 3 lần bi thép. Tính vận tốc của 2 bi sau va chạm.
  5
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. sao bài thầy viết chữ nghệ thuật thế ạ. thầy có thể viết chi tiết hơn không
    
 4. giải giúp em
  một viên đạn khối lượng 4 kg bay theo quỷ đạo parabol đến điểm cao nhất thì có vận tốc 400m/s và nổ thành 2 mảnh một mảnh có m$_{1}$ =2,5 kg văng thẳng đứng lên trên với vận tốc v$_{1 = 200m/s. }$hỏi mảnh kia bay theo hướng nào và vận tốc bao nhiêu ?
  3
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 29/12/16
   tương tự bài mẫu 5
    
 5. giải giúp em :một tảng đá có khối lượng 50kg rơi nghiêng góc 60 độ so với đường nằm ngang,với vận tốc 8m/s vào một toa xe chở cát có khối lượng 950kg đỗ trên đường ray nằm ngang . tính vận tốc của toa xe sau đó .bỏ qua ma sát
  2
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 2/1/17
   em xem bài mẫu số 3
    
  2. EM CẢM ƠN Ạ
    
Share Share