Bài tập vật lý lớp 11 cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau

Vật lý 11.IV Từ Trường vatlypt.com 30/12/16 27,098 4
 1. Bài tập vật lý lớp 11 chương Từ trường xác định vị trí tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 hoặc bằng nhau do hai dòng điện gây ra.
  Video bài giảng xác định cảm ứng từ tổng hợp do 2 dòng điện gây ra tại đó bằng 0

  Video bài giảng qui tắc bàn tay phải

  I/ Phương pháp giải

  1/ Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng 0
  \[\vec{B}\] = \[\vec{B_1}\] + \[\vec{B_2}\] = 0
  => \[\vec{B_1}\] = - \[\vec{B_2}\]
  => B1 = B2 và \[\vec{B_1}\] ngược chiều \[\vec{B_2}\]
  B1 = B2 => \[\dfrac{I_1}{r_1}\]= \[\dfrac{I_2}{r_2}\] (1)​
  Giống như bài tập cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm băng 0 bằng các phép vẽ ta có
  B$_{1}$ = B$_{2}$ => \[\dfrac{I_1}{r_1}\]= \[\dfrac{I_2}{r_2}\] (1)​
  Giống như bài tập cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm băng 0 bằng các phép vẽ ta có
  với I$_{1}$ cùng chiều I$_{2}$ => r$_{1}$ + r$_{2}$ = r$_{12 }$(2)
  với I$_{1}$ ngược chiều I$_{2}$ điểm cần tìm sẽ nằm gần I có cường độ nhỏ hơn
  với I$_{1}$ > I$_{2}$ => r$_{1}$ = r$_{2}$ + r$_{12}$ (3)
  với I$_{1}$ < I$_{2}$ => r$_{1}$ = r$_{2}$ - r$_{12}$ (4)
  trong đó:
  • r$_{12}$: là khoảng cách giữa I$_{1}$ và I$_{2}$
  • r$_{1}$: là khoảng cách từ I$_{1}$ đến điểm cần tính
  • r$_{2}$: là khoảng cách từ I$_{2}$ đến điểm cần tính
  Giải hệ (1) kết với (2) hoặc (3) hoặc (4) => vị trí cần tìm.
  2/ Xác định cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra bằng nhau
  \[\vec{B_1}\] = \[\vec{B_2}\]​
  => B$_{1}$ = B$_{2 }$(1) và \[\vec{B_1}\] cùng chiều \[\vec{B_2}\] (2)
  giải hệ phương trình được thiết lập từ (1) và (2) => vị trí cần tìm
  II/ Bài tập từ trường, cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm bằng không của hai dòng điện
  Bài tập1
  . Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song cùng chiều cách nhau 15cm trong không khí có I$_{1}$=10A; I$_{2}$=5A . Xác định vị trí của M để B$_{M}$=0
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song ngược chiều cách nhau 10cm trong không khí có I$_{1}$=20A; I$_{2}$=10A . Xác định vị trí của M để B$_{M}$=0
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 Biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I$_{1}$ có cường độ 4A, dòng điện I$_{2}$ có cường độ 1A đặt cách nhau 6cm.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I$_{1 }$có cường độ 2A, dòng điện I$_{2}$ có cường độ 8A đặt cách nhau 6cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0. Biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện cùng chiều, dòng điện I$_{1}$ có cường độ 3A, dòng điện I$_{2}$ có cường độ 1A đặt cách nhau 8cm.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn, đặt song song trong không khí, mang dòng điện ngược chiều, dòng điện I$_{1 }$có cường độ 1A, dòng điện I$_{2}$ có cường độ 4A đặt cách nhau 12cm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có dòng điện I$_{1}$ = 2A; I$_{2}$ = 3A, ngược chiều nhau.
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 12cm có các dòng điện I$_{1}$ = 4A, I$_{2}$ = 3A cùng chiều nhau.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một vòng dây có bán kính R = 10cm, mang dòng điện I$_{1}$ = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang dòng điện I$_{2}$ = 8A. Xác định chiều của I$_{2}$ và khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí cách nhau 42cm. Có I$_{1}$ = 3A, I$_{2}$ = 1,5A. Xác định những vị trí có từ trường tổng hợp bằng không khi
  a/ Hai dòng điện cùng chiều
  b/ Hai dòng điện ngược chiều
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. Tìm quỹ tích những điểm có véc tơ cảm ứng từ bằng nhau biết
  a/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 15cm có các dòng điện I$_{1}$ = 4A, I$_{2}$ = 1A ngược chiều nhau
  b/ Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng 12cm có các dòng điện I$_{1}$ = 1A, I$_{2}$ = 3A cùng chiều nhau
  Bạn phải đăng nhập

  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  3
 2. Em cảm ơn thầy rất nhiều!
  Nhờ những bài tập này mà em đã sẵn sàng cho kì kiểm tra 1 tiết sắp tới....
  3
 3. bài tập hay lắm thầy ạ
  1
 4. Thầy có cách làm tìm điểm có từ Trường bằng không khi có 3 dây dẫn không ạ chi em với.
  3
 5. thầy giải giúp em bài này với ạ:
  dây dẫn mảnh thẳng dài có dòng điện I=10A đi qua đặt vuông góc với đường cảm ứng từ của từ trường đều có B=5.10^-5 T . tìm những điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
Share Share