Bài tập vật lý lớp 11 điện trở của dây dẫn, biến trở, vật lý phổ thông

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi vatlypt.com 12/3/17 9,484 12
 1. Bài tập điện trở của dây dẫn, biến trở, vật lý lớp 11 chương dòng điện không đổi.
  I/ Tóm tắt lý thuyết

  1/ Điện trở của dây dẫn
  \[R=\rho \dfrac{l}{S}\]​
  Trong đó:
  • R: điện trở của dây dẫn (Ω)
  • ρ: điện trở suất của dây (Ωm)
  • l: chiều dài dây(m)
  • S: tiết diện của dây (m$^{2}$)
  2/ Biến trở là một dây dẫn được cấu tạo sao cho nó có thể làm cho điện trở của nó biến thiên từ giá trị R$_{min}$ = 0 đến R$_{max}$
  3/ Biến trở mắc nối tiếp trong mạch điện thường dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy trong mạch.
  4/ Trên biến trở thường ghi a(Ω) – b(A) có nghĩa là R$_{max}$= a; cường độ biến trở chịu được là b.
  II/ Bài tập điện trở của dây dẫn, biến trở, vật lý lớp 11 chương dòng điện không đổi.
  Bài tập 1
  . Đặt vào hai đầu AB của một đoạn dây dẫn đồng chất, tiết diện đều một hiệu điện thế U. Hãy tìm tỉ số các hiệu điện thế U$_{AC}$ và U$_{CB}$. Biết điểm C chia đoạn AB theo tỉ lệ AC/AB = 4/5
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2. Một dây nhôm dạng hình trụ tròn được quấn thành cuộn có khối lượng 0,81kg. Tiết diện thẳng của dây là 0,1mm$^{2}$. Tìm điện trở của dây đó biết rằng nhôm có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượt là 2,7g/cm$^{3}$ và 2,8.10$^{-8}$Ωm
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  Đ:24V-08,8A, hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi U = 32V.
  a/ Biết đèn sáng bình thường, tính điện trở của biến trở khi đó.
  b/ Dịch chuyển con chạy của biến trở sao cho điện trở của biến trở tăng 2 lần so với giá trị ban đầu. Khi đó cường độ dòng điện qua biến trở là bao nhiêu. Cường độ sáng của bóng đèn như thế nào.
  c/ Hỏi dịch chuyển con chạy về phía nào thì đèn sẽ dễ bị cháy.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  trên bóng đèn Đ có ghi 6V-0,75A. Đèn được mắc với biến trở, biết rằng trên biến trở có ghi (16Ω-1A) và U$_{AB}$ không đổi bừng 12V. Tính R$_{3}$ = R$_{CN}$ của biến trở để đèn sáng bình thường.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5. Một cuộn dây dẫn bằng đồng có khối lượng 1,068kg, dây dẫn có tiết diện 1mm$^{2}$. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10$^{-8}$Ωm, khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m$^{3}$.
  a/ Tính điện trở của cuộn dây.
  b/ Người ta dùng dây này để cuốn một biến trở, biết lõi biến trở hình trụ tròn đường kính 2cm. Tìm số vòng dây quấn của biến trở.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 6. Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 150Ω. Dây điện trở của biến trở là một hợp kim nicrom có tiết diện 0,11mm$^{2}$ và được quấn đều xung quanh một lõi sứ tròn có đường kính 2,5cm. Biết điện trở suất của nicrom là 1,1.10$^{-6}$Ωm.
  a/ Tính số vòng dây của biến trở này.
  b/ Biết dòng điện lớn nhất mà dây có thể chịu được là 2A. Hỏi có thể đặt vào hai đầu dây này một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để biến trở không bị hỏng.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 7. Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim nikelin có điện trở suất 4.10$^{-7}$Ωm, có tiết điện đầu là 0,8mm$^{2}$ và gồm 300 vòng cuốn quanh lõi sứ trụ tròn có đường kính 4,5cm.
  a/ Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.
  b/ Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào là 63,585V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 8. OA, OB là hai đoạn dây dẫn thẳng, ACB và OBD là hai dây dẫn hình nửa đường tròn đường kính AB và OB. Các đoạn dây dẫn này đồng tính và cùng tiết diện. Biết điện trở của OA và OB bằng nhau và bằng R. Tính điện trửo giữa A và B (R$_{AB}$)
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 9. Dòng điện chạy qua một vòng dây dẫn tại hai điểm A, B. Dây dẫn tạo nên vòng dây là đồng chất, tiết diện đều và có điện trở R$_{o}$ = 25Ω, góc AOB = α,
  a/ Tính điện trở tương đương của vòng dây khi mắc vào mạch điện tại A và B.
  b/ Tìm α để điện trở tương đương của vòng dây bằng 4Ω
  c/ Tìm α để điện trở của vòng dây là lớn nhất.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 10. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  Khi con chạy C ở vị trí M thì vôn kế chỉ 12V. Khi con chạy C ở vị trí N thì vôn kế chỉ 7,2V. Tính giá trị điện trở R. biết trên biến trở có ghi 20Ω-1A
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 11. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  Biến trở có điện trở toàn phần R$_{o}$ = 12Ω đèn D có ghi 6V-3W; U$_{AB}$ = 15V.
  a/ Tìm vị trí con chạy C để đèn sáng bình thường.
  d/ khi dịch chuyển con chạy về phía A độ sáng của đèn thay đổi như thế nào.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 12. Cho mạch điện như hình vẽ.
  Biến trở AB là dây đồng chất, dài l = 1,3m, tiết diện S = 0,1mm$^{2}$, điện trở suất 10$^{-6}$Ωm, U là hiệu điện thế không đổi. Nhận thấy khi con chạy ở các vị trí cách đầu A hoặc đầu B những đoạn như nhau bằng 40cm thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là như nhau. Xác định R$_{o}$ và tỉ số công suất tỏa nhiệt trên R$_{o}$ ứng với vị trí của C.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 13. Một biến trở con chạy AB có giá trị biến đổi được từ 0 đến R. Được mắc như hình vẽ
  [​IMG]
  Hiệu điện thế U$_{o}$, điện trở R$_{1}$ của vôn kế đã biết. Gọi điện trở của đoạn AC là r$_{x}$.
  a/ Xác định số chỉ U$_{x}$ của vôn kế theo r$_{x}$
  b/ Vẽ đồ thị sự phụ thuộc của U$_{x}$ theo r$_{x}$ trong trường hợp R$_{1}$ >> R
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 14. Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R$_{1}$ = 45Ω; R$_{2}$ = 90Ω; R$_{3}$ = 15Ω. R$_{4}$ là một điện trở thay đổi được. Hiệu điện thế U$_{AB}$ = không đổi, bỏ qua điện trở của ampe kế và của khóa K.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 15. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
  [​IMG]
  Điện trở toàn phần của biến trở R$_{o}$, điện trở của vôn kế rât slớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt đô. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi. Lúc đầu con chạy C của biến trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ thay đổi thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N. Giải thích tại sao.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 16. Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết R$_{1}$ = 1Ω; U$_{PQ}$ = 2V, R$_{A}$ = 0,5Ω; Khi R$_{A}$ = 0 thì I$_{A}$ = 1A; khi R$_{4}$ = ∞ thì I$_{A}$= 1/7A. Tính R$_{2}$; R$_{3}$; R$_{5}$
  Bạn phải đăng nhập
  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  3
 2. thầy giúp em bài này với ạ
  ?một cuộn dây đồng đường kính 0,5mm quấn đều 1 lớp quanh một cái lõi hình trụ dài 10cm đường kính 2cm .các vòng dây được quấn đều và sát nhau cách điện nhau,điện trở suất 1,72.10^-8 ôm mét .tính điện trở của dây
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
 3. Thầy giải giúp em với ạ!
  Hai bóng đèn Đ1 ghi 6v-3w và Đ2 ghi 6v-4.5w được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Nguồn điệncó U không đổi.
  a, biết ban đầu biến trở R ở vị trí sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tìm điện trở của biến trở lúc này? trên mạch điện đâu là Đ1 đâu là Đ2
  b,Gỉa sử vị trí ban đầu ta di chuyển biến trở con chạy sang bên phải một chút thì độ sáng các đèn thay đổi như thế nào?
  [​IMG]
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. Thầy ơi cho e hỏi bài này với ạ
  Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nửa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng:
  A. 2R
  B. 0.5R
  C. R
  D. 0.25R
  Em cảm ơn thầy ạ
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
 5. một dây dẫn kim loại có điện trở R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau rồi được cột song song với nhau thì điện trở tương đương của nó là 10 ôm. tính R
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share