Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm phương pháp nguồn tương đương, vật lý phổ thông

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi vatlypt.com 24/10/16 12,474 13
 1. Bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu điện. Các dạng bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu điện. Phương pháp giải bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, máy thu điện chương trình vật lý lớp 11 cơ bản, nâng cao.
  Tóm tắt lý thuyết
  Bộ nguồn tương đương gồm n bộ nguồn mắc nối tiếp:
  e$_{b}$ = e$_{1}$ + e$_{2}$ + ... + e$_{n}$
  r$_{b}$ = r$_{1}$ + $_{r2}$ + ... + r$_{n}$​
  có điện trở R ghép nối tiếp với nguồn (e;r) thì
  r$_{b}$ = r$_{1}$ + r$_{2}$ + ... + r$_{n}$ + R​
  Bộ nguồn tương đương của bộ nguồn gồm n nguồn mắc song song
  [​IMG]
  Giả sử bộ nguồn tương đương với một nguồn có cực dương tại A, cực âm tại B
  Điện trở tương đương của bộ nguồn
  \[\dfrac{1}{r_b} = \dfrac{1}{r_1} + \dfrac{1}{r_2} + ... + \dfrac{1}{r_n} \]​
  Giả sử chiều dòng điện qua các nguồn như hình vẽ (coi các nguồn đều là nguồn phát) =>
  \[I_{1}=\dfrac{e_{1}-U_{AB}}{r_{1}}\]
  \[I_{2}=\dfrac{e_{2}+U_{AB}}{r_{2}}\]
  \[I_{n}=\dfrac{e_{n}-U_{AB}}{r_{n}}\]​
  Tại nút A: I$_{2}$ = I$_{1}$ + ... + I$_{n }$=>
  \[e_b=\dfrac{\dfrac{e_1}{r_1} - \dfrac{e_2}{r_2} + ... + \dfrac{e_n}{r_n}}{\dfrac{1}{r_b}}\]​
  Qui ước dấu:
  Theo chiều ta chọn từ A → B:
  • Nếu gặp cực dương của nguồn trước thì e lấy (+)
  • Nếu gặp cực âm của nguồn trước thì e lấy (-)
  • Nếu tính ra e$_{b}$ < 0 thì cực của nguồn tương đương ngược với điều giả sử.
  • Nếu tính ra I<0 thì chiều giả sử dòng điện là sai, ta chọn chiều ngược lại.
  Bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch vận dụng phương pháp nguồn tương đương.
  Bài tập 1: Cho mạch điện như hình vẽ e$_{1}$ = 12V; e$_{2}$ = 9V; e$_{3}$ = 3V; r$_{1}$ = r$_{2}$ = r$_{3}$= 1Ω, các điện trở R$_{1}$ = R$_{2}$ = R$_{3}$ = 2Ω. Tính U$_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các nhánh.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Cho mạch như hình vẽ: e$_{1}$ = 24V; e$_{2}$ = 6V; r$_{1}$ = r$_{2}$ = 1Ω; R$_{1}$ = 5Ω; R$_{2}$ = 2Ω; R là biến trở. Với giá trị nào của biến trở thì công suất trên R đạt cực đại, tìm giá trị cực đại đó.
  [​IMG]
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ:
  [​IMG]
  e$_{1}$ = 6V; e$_{2}$ = 18V; r$_{1}$ = r$_{2}$ = 2Ω; R$_{0}$ = 4Ω; Đèn Đ ghi: 6V - 6W; R là biến trở.
  a/ Khi R = 6Ω, đèn sáng thế nào?
  b/ Tìm R để đèn sáng bình thường?
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Cho mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  e$_{1}$ = 18V; e$_{2}$ = 9V; r$_{1}$ = 2Ω; r$_{2}$ = 1Ω; R$_{1}$ = 5Ω; R$_{2}$ = 10Ω; R$_{3}$ = 2Ω; R là biến trở.
  Tìm giá trị của biến trở để công suất trên R là lớn nhất, tính giá trị lớn nhất đó.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ:
  [​IMG]
  R$_{1}$= 4Ω; R$_{2 }$= 2Ω; R$_{3}$ = 6Ω,
  R$_{4}$= R$_{5 }$= 6Ω, E$_{2}$ = 15V , r = 1Ω , E$_{1}$ = 3V , r$_{1}$ = 1Ω
  a/ Tính cường độ dòng điện qua mạch chính
  b/ Tính số U$_{AB}$; U$_{CD}$; U$_{MD}$
  c/ Tính công suất của nguồn và máy thu
  Đ/S: I = 1A; U$_{AB}$ = 4V; U$_{CD}$= - 2/3V; U$_{MD}$ = 34/3V; P$_{N}$ = 15W, P$_{MT}$ = 4W
  Bạn phải đăng nhập
  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  4
 2. E1=2V, r1=0,1 ôm, E2=1,5V, r2=0,1 ôm, R=0,2 ôm
  [​IMG]
  1- Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
  2- Tính cường độ dòng điện qua mỗi nhánh
  Thầy giúp e với ạ!
  1
  1. Bạn phải đăng nhập
  2. Lô Đáng Yêu
   Lô Đáng Yêu, 2/8/17
   Thầy ơi cũng với một bài như thế này mà người ta hỏi thêm là "Có nguồn nào trở thành máy thu không" thì kiểm tra bằng cách nào ạ
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 2/8/17
   giả sử dòng điện có chiều nào đó,
   nếu nó đi ra từ cực dương => nguồn,
   đi vào cực dương => máy thu.
   Rồi giải bình thường.
   Kết quả thu được nếu I > 0 => việc giả sử là đúng => kết luân;
   nếu I nào đó < 0 => chiều giả sử sai => dòng điện có chiều ngược lại => kết luận
    
  4. Lô Đáng Yêu
   Lô Đáng Yêu, 2/8/17
   E cảm ơn thầy ạ
    
  5. Dạ thầy giúp e chứng minh công thức Eb=(E1/r1+E2/r2)/(r1+1/r2) được không ạ?:confused:
    
  6. vatlypt.com
   vatlypt.com, 24/8/17
   em xem cm trong phần Lý thuyết đóng khung, dựa vào phuong pháp điểm đến nút => UAB => eb
    
  7. dạ em cảm ơn thầy.
    
  8. thầy ơi e có UAB= (E1/r1+E2/r2)/(1/R+1/r1+1/r2) thì sao ra eb thầy?
    
  9. vatlypt.com
   vatlypt.com, 24/8/17
   nó chính là eb luôn, thế mới gọi là phương pháp nguồn tương đương
    
  10. oh ra là thế em cảm ơn ạ
    
 3. Giúp em với!
  [​IMG]
  4
  1. Bạn phải đăng nhập
 4. giải giúp em
  cho mạch điện như hình. với E1 = 1,9V, E2 = 1,7V, E3 = 1,6V, r1 = 0,3, r2 = 0,1. Tìm R sao cho ampe kế chỉ số 0
  [​IMG]
  1
 5. Cho mạch điện như hình vẽ: E1=12V, E2=9V, E3=3V; r1=r2=r3=1 ôm , các điện trở R1=R2=R3=2 ôm. Tính U AB và cđdđ qua các nhánh
  [​IMG]
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 17/9/17
   em xem bài mẫu ở trên
    
  2. dangtamngoc
   dangtamngoc, 28/9/17
   thầy ơi tai sao ở trên Prmax=Eb^2/4Rb^2 ở bài 4 ấy a
    
  3. taividepzai
   taividepzai, 6/10/17
   Với những bài ít nguồn như vậy thì làm như này nhanh hơn nè
   giả sử dòng điện ra từ nguồn 1,3 và vào nguồn 2. ta có
   I1=(E1-UAB)/(r1+R1)= (12-U)/3
   tương tự I2=(E2+UAB)/(r2+R2)=(9+U)/3,I3=(3-U)/3
   Tổng I vào=I ra =>I1+I3=I2
   ta tìm đc UAB=2V
   I1=10/3, I2=11/3,I3=1/3
    
Share Share