Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm, xác định giá trị cực đại, vật lý phổ thông

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi vatlypt.com 10/11/16 26,783 30
 1. Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại bài tập vật lý lớp 11 chương dòng điện không đổi
  1/ Cơ sở lý thuyết

  a/ Bất đẳng thức cosi: (a + b) ≥ 2\[\sqrt{ab}\] với a; b > 0
  => (a+b)$_{min}$ = \[2\sqrt{ab}\]
  => \[(\dfrac{1}{a+b})\]$_{max}$ = \[\dfrac{1}{2\sqrt{ab}}\]
  dấu bằng xảy ra khi a = b​
  b/ xét tam thức bậc 2: f(x) = ax$^{2}$ + bx + c (a>0)
  f(x)$_{min}$ = \[\dfrac{-\Delta }{4a}\] xảy ra khi x$_{1}$ = x$_{2}$ = \[=\dfrac{-b}{2a}\]​
  2/ Vận dụng các bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch
  Bài toán tổng quát: Cho đoạn mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  U$_{AB}$ = U = không đổi
  R$_{1}$ = b; R ≠ 0 là biến trở
  a/ Xác định R để công suất trên điện trở R$_{1}$ đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  b/ Xác định R để công suất trên điện trở R đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  c/ Xác định R để công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  Bạn phải đăng nhập
  Lưu ý: phương pháp trên áp dụng được cho cả mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC trong chương trình vật lý lớp 12.
  3/ Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại.
  Bài tập 1:
  Cho mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  E=2V, r=0,7Ω , R$_{1 }$= 0,3Ω , R$_{2 }$= 2Ω
  Xác định R để công suất của R đạt cực đại.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 2: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=6V, r=1Ω, R$_{2}$= 2Ω
  a) Tìm R$_{1}$ đểcông suất tỏa nhiệt trên R$_{1}$max; Tính (P$_{1 }$)$_{max}$
  b) Tìm R$_{1 }$để công suất tỏa nhiệt toàn mạch max Tính P$_{max}$
  c) Tìm R$_{1}$ để công suất tỏa nhiệt trên nguồn max tính (P$_{ng}$)$_{max}$
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=12V,r=2Ω,R$_{1}$=4Ω,R$_{2}$=2Ω. Tìm R$_{3}$ để :
  a) Công suất mạch ngoài lớn nhất, tính giá trị này
  b) Công suất tiêu thụ trên R$_{3}$ bằng 4,5W
  c) Công suất tiêu tụ trên R$_{3}$ là lớn nhất. Tính công suất này
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 4: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R$_{1}$; r = 3Ω; R$_{2}$ là biến trở. U =12V.
  a/ Điều chỉnh R$_{2}$ để công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên R$_{2}$ bằng 3 lần công suất trên R$_{1}$. Tìm R$_{1}$
  b/ Thay R$_{2}$ bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn.
  Bạn phải đăng nhập
  Bài tập 5: Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, U$_{AB}$ = 9V không đổi. R$_{x}$ là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của R$_{x}$ để
  a/ Đèn sáng bình thường
  b/ Công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất. Tính công suất đó.
  Bạn phải đăng nhập
  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  5
 2. cho em hỏi đề này với : Cho đoạn mạch AB gồm R1 nt(R2 song song Rx) , trong đó Rx là biến trở. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB là U=16V;R1=18 (ôm) . Thay đổi Rx thì công suất tỏa nhiệt cực đại trên Rx là Pmax=6W. Điện trở R2 có giá trị gần là bao nhiêu ?
  2
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 22/11/16
   tương tự bài 5
    
  2. nhưng bài này tìm R2 vs lại chưa biết giá trị của Rx mà thầy
    
  3. vatlypt.com
   vatlypt.com, 25/5/17
   không sao nó cho em Pmax rồi nên nó ngược lại với bài trên
    
  4. nó có hai ẩn R2 vs Rx luôn nên e k pk xử lí sao hết
    
  5. vatlypt.com
   vatlypt.com, 25/5/17
   biến đổi tương tự bài 5 em sẽ có phương trình với 2 ẩn là R2 và Rx, kết hợp với điều kiện để có Pmax với giá trị đã biết em có thêm một phương trình nữa. Hệ hai phương trình hai ẩn chắc chắn sẽ giải được ra kết quả. Bài toán khó ở chỗ biến đổi toán học thôi, thầy giải cho em đoạn này rồi thì không còn gì là thú vị nữa.
    
  6. ngochuyenthahuk
   ngochuyenthahuk, 26/5/17
   dạ e cảm ơn
    
 3. Cho E=12v,r=2
  [​IMG]
  a.cho R=10. tính công suất tỏa nhiệt trên R và công suất nguồn
  b. tìm R để công suất trên R lớn nhất. Tính cs đó
  c. tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R=6w
  2
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 22/11/16
   tương tự bài 2
    
 4. E1=12,r=5,R1=3,R2=6,R3 là biến trở
  [​IMG]
  A.R3=12 tính công suất tỏa nhiệt trên R 3
  B . tìm R 3 để công suất tỏa nhiệt trên nguồn là lớn nhất
  C. tìm R3 để công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài lớn nhất. Tìm công suất đó
  D. Tìm R 3 để công suất tỏa nhiệt trên R 3 là lớn nhất
  4
  1. vatlypt.com
   vatlypt.com, 22/11/16
   tương tự bài 4
    
  2. thầy ơi giúp em bài trên vs ạ .. giải chi tiết giùm em vs ... em ko hiểu bài giải tóm gọn quá ạ :( chiều nay em kt rồi
    
 5. Giải giúp em
  cho mạch điện (R1//R2) có E=1,5V r=4Ω R1=12Ω R2 là một biến trở.
  a) tính R2 biết công suất tiêu thụ trên R2 bằng 5,0625w . tính công suất và hiệu suất của nguồn lúc này.
  b) với giá trị nào của R2 thì công suất tiêu thụ trên R2 lớn nhất? giá trị lớn ấy bằng bao nhiêu?
  2
  1. Bạn phải đăng nhập
Share Share