Bài tập vật lý lớp 11 định luật Ôm, xác định giá trị cực đại, vật lý phổ thông

Vật lý 11.II Dòng điện không đổi T.Trường 10/11/16 72,438 33
 1. Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại bài tập vật lý lớp 11 chương dòng điện không đổi
  1/ Cơ sở lý thuyết

  a/ Bất đẳng thức cosi: (a + b) ≥ 2\[\sqrt{ab}\] với a; b > 0
  => (a+b)$_{min}$ = \[2\sqrt{ab}\]
  => \[(\dfrac{1}{a+b})\]$_{max}$ = \[\dfrac{1}{2\sqrt{ab}}\]
  dấu bằng xảy ra khi a = b​
  b/ xét tam thức bậc 2: f(x) = ax2 + bx + c (a>0)
  f(x)$_{min}$ = \[\dfrac{-\Delta }{4a}\] xảy ra khi x1 = x2 = \[=\dfrac{-b}{2a}\]​
  2/ Vận dụng các bài tập định luật Ôm cho đoạn mạch
  Bài toán tổng quát: Cho đoạn mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  U$_{AB}$ = U = không đổi
  R1 = b; R ≠ 0 là biến trở
  a/ Xác định R để công suất trên điện trở R1 đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  b/ Xác định R để công suất trên điện trở R đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  c/ Xác định R để công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại, xác định giá trị cực đại
  Bạn phải đăng nhập để xem.
  Lưu ý: phương pháp trên áp dụng được cho cả mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC trong chương trình vật lý lớp 12.
  3/ Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch, phương pháp giải các bài tập tìm giá trị cực đại.
  Bài tập 1:
  Cho mạch như hình vẽ:
  [​IMG]
  E=2V, r=0,7Ω , R$_{1 }$= 0,3Ω , R$_{2 }$= 2Ω
  Xác định R để công suất của R đạt cực đại.
  Bạn phải đăng nhập để xem.
  Bài tập 2: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=6V, r=1Ω, R2= 2Ω
  a) Tìm R1 đểcông suất tỏa nhiệt trên R1max; Tính (P$_{1 }$)$_{max}$
  b) Tìm R$_{1 }$để công suất tỏa nhiệt toàn mạch max Tính P$_{max}$
  c) Tìm R1 để công suất tỏa nhiệt trên nguồn max tính (P$_{ng}$)$_{max}$
  Bạn phải đăng nhập để xem.
  Bài tập 3: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  E=12V,r=2Ω,R1=4Ω,R2=2Ω. Tìm R3 để :
  a) Công suất mạch ngoài lớn nhất, tính giá trị này
  b) Công suất tiêu thụ trên R3 bằng 4,5W
  c) Công suất tiêu tụ trên R3 là lớn nhất. Tính công suất này
  Bạn phải đăng nhập để xem.
  Bài tập 4: Cho mạch điện như hình vẽ
  [​IMG]
  R1; r = 3Ω; R2 là biến trở. U =12V.
  a/ Điều chỉnh R2 để công suất trên nó là lớn nhất, khi đó công suất trên R2 bằng 3 lần công suất trên R1. Tìm R1
  b/ Thay R2 bằng một bóng đèn thì đèn sáng bình thường, khi đó công suất trên đoạn mạch AB là lớn nhất. Tính công suất và hiệu điện thế định mức của đèn.
  Bạn phải đăng nhập để xem.
  Bài tập 5: Cho mạch điện như hình vẽ.
  [​IMG]
  Biết R = 4Ω, đèn Đ:6V-3W, U$_{AB}$ = 9V không đổi. R$_{x}$ là biến trở. Điện trở của đèn không đổi. Xác định giá trị của R$_{x}$ để
  a/ Đèn sáng bình thường
  b/ Công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất. Tính công suất đó.
  Bạn phải đăng nhập để xem.
  nguồn vật lý phổ thông trực tuyến
  Bài tập mẫu, Video bài giảng bị ẩn! kích chuột vào hiện bài đầu để xem đầy đủ
  5
 2. Cho em hỏi ạ!!!!
  Cho 1 nguồn điện có E=24V, r= 5 (ôm). Có 3 R mắc song song, trong đó Ro là biến trở, R1 = 30, R2=60.
  Tìm Ro để
  a) P (Ro) max =?
  b) P toàn mạch max =?
  1. cái này có 3 R mắc song song cho nên phần mẫu số em không làm được... Có thể giúp em được ko ạ
    
  2. T.Trường
   T.Trường, 24/12/16
   em tính điện trở tương đương của hai điện trở song song trước gộp nó thành 1 như vậy sẽ quay về bài toán có 2 điện trở mắc song song
    
 3. Giải giúp me với ạ, em đang cần gấp.
  Cho e=12, r=2, R1=4, R2=2. Tìm Rx để công suất trên Rx max. Tính công suất cực đại này.Sơ đồ mạchk R1 // (R2 nt Rx)
  1. T.Trường
   T.Trường, 6/1/17
   R$_{N }$ = R$_{1}$.(R$_{2}$ + R$_{x}$)/(R$_{1}$ + R$_{2}$ + R$_{x}$) = (8+4x)/(6+x)
   I = e/(R$_{N}$ + r) = (36+6x)/(10+3x)
   U$_{x}$ = U - U$_{2}$ = I.R$_{N}$ - R$_{2}$.U/(R$_{2}$ + R$_{x}$)= 24x/(10+3x)
   P$_{x}$ = U$_{x}$$^{2}$/R$_{x}$ = 576x/(10+3x)$^{2}$
   => P$_{x}$max khi 3x =10 => x =10/3 => P$_{x}$ max
    
  2. Thầy cho em hỏi là nếu biến trở // R thì làm ntn ạ. Em cảm ơn
    
  3. T.Trường
   T.Trường, 19/10/17
   em xem bài mẫu ở trên
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK