biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là mt=0,1 lấy g=10m/s a.tính gia tốc chuyển động

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến Hà sơn nam 30/12/21 89 0
  1. Một vật có khối lượng m=1kg đang đứng yên.được keis chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang bởi lực F có phương song song với phương nằm ngang có độ lớn F=2N.biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là mt=0,1 lấy g=10m/s
    a.tính gia tốc chuyển động của vật
    b.tính vận tốc của vật sau khi đi được quãng đường 2cm kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động
Share Share