Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên, vật lý phổ thông

Vật lý 10.II Động lực học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 138,073 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Giới thiệu chuyên đề chuyển động ném ngang, chuyển động ném xiên, vật lý phổ thông
  Chuyên đề chuyển động ném ngang, chuyển động ném xiên bao gồm lý thuyết về chuyển động ném ngang, chuyển động ném xiên, bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận chuyển động ném ngang chuyển động ném xiên, Chuyên đề chuyển động ném xiên bao gồm nhiều trang, các em nhớ chuyển trang để xem hết chuyên đề.

  I/ Chuyển động ném ngang
  Là chuyển động ném theo phương ngang với vận tốc $\vec{v_o}$ vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
  Những lưu ý quan trọng:
  • Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào => theo định luật I Newton chuyển động của vật ném ngang theo phương ngang là chuyển động thẳng đều
  • Theo phương thẳng đứng vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực => vật chuyển động rơi tự do theo định nghĩa của chuyển động rơi tự do

  Hệ qui chiếu của chuyển động ném theo phương ngang như hình vẽ
  [​IMG]
  Phương trình vận tốc chuyển động ném ngang
  • Theo phương Ox: v$_{x}$ = v$_{o }$
  • Theo phương Oy: v$_{y}$ = gt
  • Liên hệ giữa v$_{x}$ và v$_{y}$: \[\tan \alpha = \dfrac{v_y}{v_x}\]
  • Độ lớn của vận tốc tại vị trí bất kỳ: \[v = \sqrt{v_x^2+v_y^2}\]
  Phương trình chuyển động, phương trình quỹ đạo của vật ném theo phương ngang
  • Theo Ox: x = vot (1)
  • Theo Oy: y = 0,5gt$^{2 }$(2)
  • Quỹ đạo: \[y=\dfrac{g}{2v_{0}^{2}}x^{2}\]
  • Quỹ đạo của chuyển động ném ngang cũng là một đường parabol
  Cách xây dựng phương trình quỹ đạo: từ (1) => t = x/vo thay vào (2) => phương trình quỹ đạo.
  Các công thức của chuyển động ném theo phương ngang
  • Thời gian vật chạm đất: \[t= \sqrt{\dfrac{2h}{g}}\]
  • Tầm ném xa: \[L=v_{o}t=v_{o}\sqrt{\dfrac{2h}{g}}\]
  II/ Chuyển động ném xiên
  Chuyển động ném xiên là chuyển động của một vật được ném lên với vận tốc ban đầu \[\vec{v_{o}}\] hợp với phương ngang một góc α (gọi là góc ném). Vật ném xiên chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
  Những lưu ý quan trọng
  • Theo phương ngang vật không chịu tác dụng của lực nào => chuyển động của vật là chuyển động thẳng đều
  • Theo phương thẳng đứng:
  + Giai đoạn 1: vật chuyển động đi lên đến độ cao cực đại (tại đó v$_{y}$ = 0) chịu tác dụng của trọng lực hướng xuống => vật chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc -g
  + Giai đoạn 2: vật chuyển động đi xuống lúc này chuyển động của vật tương đương với chuyển động ném ngang​
  • Độ lớn của lực không đổi => thời gian vật chuyển động đi lên đến độ cao cực đại đúng bằng thời gian vật chuyển động đi xuống ngang với vị trí ném.

  Chọn hệ qui chiếu cho chuyển động ném xiên như hình vẽ:

  [​IMG]
  Phương trình vận tốc của chuyển động ném xiên
  • Theo phương ox: v$_{x }$= v$_{o }$× cosα​
  • Theo phương oy (đi lên): v$_{y }$= v$_{o }$× sinα - gt​
  • Theo phương oy (đi xuống): v$_{y }$= gt​
  • Liên hệ giữa v$_{x}$ và v$_{y}$: \[\tan \alpha = \dfrac{v_y}{v_x}\]
  • Độ lớn của vận tốc tại vị trí bất kỳ: \[v = \sqrt{v_x^2+v_y^2}\]
  Phương trình chuyển động, phương trình tọa độ của chuyển động ném xiên
  • x = v$_{x}$.t = (vocosα) × t​
  • Đi lên: y = vosinα × t - \[\dfrac{1}{2}\]gt2
  • Đi xuống: y = \[\dfrac{1}{2}\]gt2
  • Quỹ đạo đi lên: \[y=\left (\dfrac{-g}{2v_{0}^{2}cos^{2}\alpha } \right )x^{2}+x.tan\alpha\]
  • Quỹ đạo đi xuống: \[y=\left (\dfrac{g}{2v_{0}^{2}cos^{2}\alpha } \right )x^{2}\]
  • Quỹ đạo của chuyển động ném xiên cũng là đường parabol
  Công thức của chuyển động ném xiên
  • Thời gian vật đạt độ cao cực đại: $t_1 =\dfrac{v_o\sin\alpha}{g}$
  • Tầm cao: \[H=\dfrac{v_{o}^{2}sin^{2}\alpha }{2g}\] + h​
  • Thời gian vật từ độ cao cực đại → đất: \[t_2 = \sqrt{\dfrac{2(H+ h)}{g}}\]
  • Thời gian vật chạm đất kể từ lúc ném: $t = t_1 + t_2$
  • Tầm xa: \[L=v_o\cos\alpha(t_1 + t_2)\] = $\dfrac{v_o^2\sin 2\alpha}{2g} + v_o\cos\alpha\sqrt{\dfrac{2(H+ h)}{g}}$
  Trong đó:
  • h: độ cao của vật so với vị trí ném, nếu vật ném tại mặt đất (h = 0)

  nguồn học vật lý trực tuyến
  2
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

Trạng thái chủ đề:
Khóa.