Chuyên đề chuyển động rơi tự do, vật lý phổ thông

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 87,780 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Giới thiệu chuyên đề chuyển động rơi tự, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
  Chuyên đề chuyển động rơi tự do gồm bài giảng chuyển động rơi tự do, bài tập tự luận vận dụng chuyển động rơi tự do, bài tập trắc nghiệm chuyển động rơi tự do. Chuyên đề chuyển động rơi tự do chia làm nhiều trang các em nhớ chuyển trang để xem hết chuyên đề.

  Video Bài giảng chuyển động rơi tự do, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

  I/ Sự rơi của các vật trong không khí
  Khi một vật được thả ở độ cao h so với mặt đất, vật sẽ rơi về mặt đất, sự rơi của các vật trong môi trường khí quyển của trái đất được gọi là sự rơi trong không khí.
  [​IMG]
  Thí nghiệm thả rơi của các vật trong không khí
  Có phải vật nặng lúc nào cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ?

  Thả 2 tờ giấy A4 ở cùng độ cao h so với mặt đất, một tờ giấy được vo tròn lại, ta nhận thấy rằng tờ giấy được vo tròn luôn rơi xuống trước
  [​IMG]
  Kết luận: sự rơi của các vật trong không khí không phải lúc nào vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

  Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự rơi của các vật trong không khí?
  Các vật rơi trong không khí chủ yếu chịu sức cản của không khí, sức cản của không khí phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc với không khí.
  Nếu loại bỏ được sức cản của không khí mọi vật sẽ rơi như thế nào?

  [​IMG] Thí nghiệm sự rơi tự do của các vật trong căn phòng chân không lớn nhất thế giới

  Khi loại bỏ được sức cản của không khí và các ảnh hưởng khác của môi trường, sự rơi của các vật được gọi là sự rơi tự do.
  Định nghĩa sự rơi tự do (chuyển động rơi tự do) là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực

  II/ Tính chất của chuyển động rơi tự do
  1/ Phương, chiều:
  các vật rơi tự do theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
  2/ Tính chất: chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
  3/ Công thức của chuyển động rơi tự do
  • s = vot + \[\dfrac{1}{2}\]gt$^{2}$
  • v = vo + gt
  • v$^{2 }$- vo2 = 2gs
  Trong đó:
  • s: quãng đường vật rơi được (m)
  • v: vận tốc của vật tại thời điểm t
  • g: gia tốc rơi tự do
  • lưu ý: vật được thả rơi vo = 0
  III/ Khái niệm trọng lực:
  Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên các vật có phương thẳng đứng chiều hướng vào tâm của Trái đất và được xác định bằng biểu thức
  \[\vec{P}=m\vec{g}\]
  \[P=m.g\]​
  trong đó:
  • P: trọng lực (N)
  • m: khối lượng của vật (kg)
  • g: gia tốc rơi tự do (m/s2)
  khi vật rơi tự do, vật chỉ chịu tác dụng bởi lực hút của Trái Đất hay nói cách khác vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực

  nguồn: vật lý phổ thông trực tuyến
  1
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

Trạng thái chủ đề:
Khóa.