Chuyên đề chuyển động thẳng đều, vật lý phổ thông

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 25/9/16 55,850 0
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Giới thiệu chuyên đề chuyển động thẳng đều, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
  Chuyên đề chuyển động thẳng đều bao gồm bài giảng chuyển động thẳng đều, bài tập tự luận chuyển động thẳng đều, bài tập tính vận tốc trung bình, bài tập viết phương trình chuyển động thẳng đều, bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều. Chuyên đề chuyển động thẳng đều chia làm nhiều trang các em nhớ chuyển trang để xem hết chuyên đề.

  Video bài giảng chuyển động thẳng đều, vật lý lớp 10, động học chất điểm

  Chuyển động động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn vận tốc trung bình không đổi theo thời gian.
  Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau
  Đặc điểm của chuyển động thẳng đều
  • Quĩ đạo chuyển động: là một đường thẳng.
  • Vận tốc chuyển động: không đổi.
  • Gia tốc chuyển động: bằng không.
  Công thức liên hệ giữa v, s, t của chuyển động thẳng đều
  $v = \dfrac{s}{t}$​
  Trong đó:
  • v: vận tốc của chuyển động thẳng đều
  • s: quãng đường đi được
  • t: thời gian đi hết quãng đường s
  33777485631_3971c2f43e_o.png Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc tọa độ tại điểm O, gốc thời gian to là lúc vật có tọa độ xo. Nếu vật chuyển động cùng chiều dương đã chọn thì v > 0 ngược lại v < 0
  Phương trình tọa độ thời gian (phương trình chuyển động thẳng đều):
  x = xo + v. t​
  trong đó:
  • x: tọa độ của vật tại thời điểm t
  • xo: tọa độ của vật tại thời điểm ban đầu to
  • v: vận tốc tức thời (gọi tắt là vận tốc) của vật
  lưu ý:
  • Để đơn giản ta chọn gốc thời gian to = 0
  • quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian Δt: s = |v|. Δt
  • nếu vật chuyển động thẳng và không đổi chiều ta có: Δx = x - xo = s (độ đời = quãng đường)
  • dấu của vận tốc phụ thuộc vào chiều dương mà ta chọn, nếu vật chuyển động cùng chiều dương v > 0; vật chuyển động ngược chiều dương v < 0.
  2/ Đồ thị của chuyển động thẳng đều
  a/ Đồ thị tọa độ thời gian (x,t)

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động
  x = xo + v.t dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số y = ax + b trong toán học
  33063706704_766ff1cef7_o.png
  b/ đồ thị vận tốc theo thời gian (v,t)
  vận tốc có giá trị luôn không đổi v = v$_{0 }$=> dạng đồ thị giống với đồ thị của hàm số y = b trong toán học
  33906931135_0397173cc5_o.png


  nguồn: vật lý phổ thông
  4
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

Trạng thái chủ đề:
Khóa.