Chuyên đề chuyển động tròn đều, vật lý phổ thông

Vật lý 10.I Động học chất điểm T.Trường physics 26/9/16 90,214 2
Trạng thái chủ đề:
Khóa.
 1. Giới thiệu chuyên đề chuyển động tròn đều, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm
  Chuyên đề chuyển động tròn đều gồm bài giảng chuyển động tròn đều, bài tập tự luận vận dụng chuyển động tròn đều, bài tập trắc nghiệm chuyển động tròn đều. Chuyên đề chuyển động tròn đều chia làm nhiều trang các em nhớ chuyển trang để xem hết chuyên đề.

  Video bài giảng: chuyển động tròn đều, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

  2/ Tốc độ dài của chuyển động tròn đều:
  [​IMG]

  Công thức tính tốc độ dài của chuyển động tròn đều
  \[v=\dfrac{\Delta s}{t}\]​
  Trong đó
  • Δs: là độ dài cung (quãng đường) vật chuyển động được
  • t: thời gian vật chuyển động được cung tròn
  • v: tốc độ dài của chuyển động tròn
  2/ Tốc độ góc của chuyển động tròn đều
  [​IMG]

  Biểu thức tốc độ góc của vật trong chuyển động tròn đều
  \[\omega =\dfrac{\Delta \varphi }{t}\]​
  Trong đó
  • Δφ: là góc mà vật quét được (rad)
  • t: thời gian để quét được góc Δφ (s)
  • ω: là tốc độ góc (rad/s hoặc vòng/s) còn gọi là tần số góc
  Biểu thức liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài
  v = r × ω​
  Trong đó:
  • r: bán kĩnh quỹ đạo của chuyển động tròn
  3/ Chu kỳ, tần số của chuyển động tròn đều
  a/ Chu kỳ T: là khoảng thời gian vật chuyển động được một vòng trên đường tròn.
  \[T=\dfrac{2\pi}{\omega}\]​
  b/ Tần số f: là số vòng chất điểm đi được trong một giây
  \[f=\dfrac{1}{T}\]​
  Đơn vị của tần số là Hz; 1Hz = 1vòng/giây=s-1
  4/ Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều

  Trong chuyển động tròn đều độ lớn vận tốc trên cung tròn (tốc độ dài) là không đổi, nhưng hướng của véc tơ vận tốc trên cung tròn tại một điểm luôn thay đổi. Sự thay đổi về hướng của vận tốc => sinh ra gia tốc. Gia tốc của chuyển động tròn có phương, chiều luôn hướng vào tâm quỹ đạo của chuyển động tròn nên được gọi là gia tốc hướng tâm.
  Biểu thức độ lớn gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều
  \[a_{ht}=\dfrac{v^{2}}{r}=\omega ^{2}.r\]​

  nguồn vật lý trực tuyến
  2
 2. ôi cái bài tròn tròn này nhiều cthức ghê
  3
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK

Trạng thái chủ đề:
Khóa.