Chuyển động rơi tự do, trọng lực, trọng lượng vật lý lớp 10

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 10/8/17 634 0
 1. Chuyển động rơi tự do, trọng lực, trọng lượng vật lý lớp 10
  Bài giảng vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

  Bài tập chuyển động rơi tự do
  Video Bài giảng chuyển động rơi tự do, vật lý lớp 10 chương động học chất điểm

  Các kiến thức vật lý trọng tâm cần nhớ
  1/ Rơi tự do là gì?
  Rơi tự do là sự rơi của các vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
  Lưu ý: sự rơi của các vật trong không khí nếu chịu lực cản không đáng kể cũng được coi là sự rơi tự do.
  2/ Tính chất của chuyển động rơi tự do
  • Phương rơi: thẳng đứng
  • Chiều: từ trên xuống
  • Tính chất: chuyển động thẳng nhanh dần đều
  3/ Các công thức rơi tự do:
  • quãng đường: s = vot + ½ gt2
  • vận tốc: v = vo + gt
  nếu vật được thả rơi => v$_{o }$ = 0
  4/ Trọng lực: là lực hút của Trái đất lên các vật đặt trong trường hấp dẫn của nó.
  • Biểu thức véc tơ của trọng lực: \[\vec{P}\] = m \[\vec{g}\]
  • Biểu thức độ lớn của trọng lực: P = mg được gọi là trọng lượng
  Trong đó: g là gia tốc rơi tự do
  Video thí nghiệm rơi tự do trong căn phòng chân không lớn nhất thế giới của NASA đặt tại Mỹ


  nguồn: học vật lý trực tuyến
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK