Chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lí lớp 10, học vật lí trực tuyến

Vật lí 10.I Chủ đề mô tả chuyển động T.Trường 22/6/17 6,146 0
 1. Video Bài giảng vật lí lớp 10 chương động học chất điểm
  Chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lí phổ thông, học vật lí trực tuyến


  Các kiến thức vật lí trọng tâm trong bài cần nhớ
  1/ Chuyển động thẳng biến đổi đều:
  là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và có vận tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
  chuyển động thẳng nhanh dần đều: vận tốc tăng đều theo thời gian
  chuyển động thẳng chậm dần đều: vận tốc giảm đều theo thời gian
  2/ Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
  \[a = \dfrac{v-v_o}{t}\]​

  3/ Vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
  a/ Công thức tính độ lớn của vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

  v = v$_{o }$ + a∙t​
  trong đó:​
  • v: vận tốc tức thời tại thời điểm t (m/s)
  • vo: vận tốc ban đầu của vật (m/s)
  • t: thời gian vật thay đổi vận tốc từ vo → v (s)
  • a: gia tốc của vật (m/s2)
  b/ đồ thị vận tốc (v) thời gian (t) của chuyển động thẳng biến đổi đều
  [​IMG]
  4/ Phân biệt chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều trong hệ qui chiếu chiều dương cùng chiều chuyển động
  [​IMG]

  nguồn: học vật lí trực tuyến
Share