Chuyển động thẳng chậm dần đều

Vật lý 10.I Động học chất điểm vatlypt.com 26/9/16 36,169 1
 1. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc giảm đều theo thời gian.
  1/ Chuyển động thẳng chậm dần đều:
  33522059750_b0c7b17b55_o.jpg
  Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga vận tốc chuyển động của tàu giảm dần theo bảng số liệu sau
  29897086376_aa7b79b86b_o_d.jpg
  Chọn gốc thời gian to = 0 là lúc tàu bắt đầu hãm phanh và có vận tốc vo = 36km/h; chiều dương là chiều chuyển động của tàu

  Trong khoảng thời gian Δt1 = t1 - to = 2 - 0=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv1 = v1 - vo = 18 - 36 =-18 km/h=5(m/s)

  Trong khoảng thời gian Δt2 = t2 - t1 = 4 - 2=2(s)
  độ giảm vận tốc là Δv2 = v2 - v1 = 0 - 18 =-18 km/h=-5(m/s)

  Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian
  \[a_{1}=\dfrac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\]=\[a_{2}=\dfrac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\] = -5m/s$^{2}$​
  => khi vận tốc giảm đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi
  Đặc điểm của chuyển động thẳng chậm dần đều
  • Quỹ đạo: là đường thẳng
  • Vận tốc: giảm đều theo thời gian
  • Gia tốc: không đổi
  Biểu thức độ lớn của gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều (chọn to = 0)
  \[a=\dfrac{v-v_{0}}{t-t_{0}}=\dfrac{v-v_{0}}{t}\]​
  Biểu thức véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều
  \[\vec{a}=\dfrac{\vec{v}-\vec{v_{0}}}{t-t_{0}}=\dfrac{\vec{v}-\vec{v_{0}}}{t}=\dfrac{\Delta \vec{v}}{t}\]​
  Xét chuyển động thẳng chậm dần đều của chất điểm bất kỳ trên trục tọa độ như hình vẽ.
  33907003815_0551343322_o.jpg
  tại thời điểm ban đầu to chất điểm có vận tốc \[\vec{v_{0}}\]

  tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\vec{v}\]

  vì vận tốc giảm đều => v < vo => Δv=v - v$_{o }$< 0 => \[\Delta \vec{v}\uparrow\downarrow \vec{v}\]

  Kết luận: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ vận tốc => trong hệ quy chiếu đã chọn gia tốc a có giá trị đại số cùng dấu với Δv
  2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
  v=vo + a.t
  3/ Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng chậm dần đều

  33522069170_4fd2ceae4b_o.jpg

  4/ So sánh chuyển động thẳng chậm dần đều và chuyển động thẳng nhanh dần đều
  29637951850_811214c5d2_o_d.jpg
  Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều gọi chung là chuyển động thẳng biến đổi đều.

  nguồn: vật lý phổ thông
 2. Da thầy ơi giải giúp em .
  Khẳng định nào là không đúng cho CĐ thẳng chậm dần đều ?
  A. Vận tốc của vật tăng nếu vận tốc đang âm
  B. Vận tốc của vật giảm nhưng không thể âm
  C. CĐ có vector gia tốc không đổi

  Thầy có thể giúp em giải thích được không ạ
  1. Thầy Trường
   Thầy Trường, 12/9/17
   A (chuyển động chậm dần đều là chuyển động có vận tốc giảm đều theo thời gian)
    
  2. Cảm ơn thầy ạ
    
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK