1. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại vị trí có gia tốc trọng trường là 9,8m/s2, góc alpha bằng 6 độ. Chọn t=0, vật đi qua biên âm.
    a) Viết phương trình dao động.
    b) Tính quãng đường con lắc đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến t=8,5s
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK