công của lực điện trường

Vật lý khám phá nguyễnthanhmai 14/7/19 206 0
 1. hai điện tích q1=1μC, q2=3μC được giữ cách nhau khoảng r1=30cm trong không khí
  1) tìm thế năng tương tác giữa hai điện tích
  2) thả điện tích q2 tự do
  a) tìm độ giảm thế năng tương tác giữa hai điện tích khi q2 đến M,N cách q1 đoạn r2=60cm
  b) tại sao thế năng tương tác giữa hệ thay đổi? phần thay đổi đã chuyển hóa như thế nào?
  c)tìm vận tốc của q2 khi tới M biết q2 có m=10g
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK