Công của trọng lực ( AMN ) liên hệ như thế nào với thế năng tại M và N

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến fbshtgbv 6/5/20 767 0
  1. . Khi vật chuyển động trong trọng trường từ M đến N thì công của trọng lực ( AMN ) liên hệ như thế nào với thế năng tại M và N.
Share Share