Chủ đề học

10.2 Lực và Chuyển động

CHỦ ĐỀ: LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG Tìm hiểu về Lực Các lực cơ bản Tổng hợp và phân tích lực Liên hệ giữa lực và gia tốc – Các định luật Newton

Chủ đề học 1

11.3 Dòng điện trong các môi trường

Chuyên đề dòng điện trong các môi trường Dòng điện trong kim loại Dòng điện trong chất điện phân Dòng điện trong chất khí Dòng điện trong chất bán dẫn

Chủ đề học 3

11.2 Dòng điện không đổi

Chủ đề dòng điện không đổi – nguồn điện Dòng điện không đổi – nguồn điện Điện năng tiêu thụ – Công suất điện Định luật ôm cho toàn mạch – Bài toán cơ bản Phương pháp vẽ lại mạch điện chứa điện trở R Xác định số chỉ vôn kế ampe kế, phương pháp …

11.2 Dòng điện không đổi Read More »

Scroll to Top