Dao động và sóng

Vật lý khám phá Detulynguyen 11/7/19 161 0
  1. Dao động duy trì và dao động cưỡng bức có gì khác?
    cho mình ví dụ về sóng ngang, sóng dọc trong chất rắn.
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK