Đề 002 thi thử vật lý thpt quốc gia 2018

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 3/2/18 3,070 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 3/2/18
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,570 | 4,375

  Hà Nội

  Đề số 002 thi thử vật lý thpt quốc gia 2018, vật lý phổ thông
  [​IMG]

  Đề tiêu chuẩn: bao gồm chương trình vật lý lớp 12, chương trình vật lý lớp 11
  số lượng câu hỏi: 40 câu
  thời gian làm bài: 50 phút
  Đáp án sẽ có sau khi làm xong hết 40 câu hỏi
  Bạn phải đăng nhập
  Video chữa đề thi thử vật lý THPTQG 2018 đề 002 từ câu 1 → câu 14
  Bạn phải đăng nhập
  Video chữa đề thi thử vật lý THPTQG 2018 đề 002 từ câu 15 → câu 30
  Bạn phải đăng nhập
  Video chữa đề thi thử vật lý THPTQG 2018 đề 002 từ câu 31 → câu 40
  Bạn phải đăng nhập

  Lưu ý:
  • Chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần đề thi trắc nghiệm.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share