Đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn vật lý, đề số 003

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ T.Trường 4/2/18 5,424 0
 1. Đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn vật lý, đề số 003, vật lý phổ thông
  [​IMG]

  Đề tiêu chuẩn: bao gồm chương trình vật lý lớp 12, chương trình vật lý lớp 11
  số lượng câu hỏi: 40 câu
  thời gian làm bài: 50 phút
  Đáp án sẽ có sau khi làm xong hết 40 câu hỏi
  [​IMG]
  Video chữa đề thi thử vật lý THPTQG 2018 từ câu 1 - 20
  sửa câu 2: e = -Φ' => φ = -$\dfrac{\pi}{2}$
  Video chữa đề thi thử vật lý THPTQG 2018 từ câu 21 - 30
  Video chữa đề thi thử vật lý THPTQG 2018 từ câu 31 - 40

  Lưu ý:
  • Chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần đề thi trắc nghiệm.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share