Đề thi thử thpt quốc gia trắc nghiệm môn vật lý, đề số 006

LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ vatlypt.com 8/2/18 765 0
 1. vatlypt.com

  vatlypt.com 8/2/18
  #1

  Giáo viên | 8/10/16 | 6,570 | 4,375

  Hà Nội

  Đề thi thử thpt quốc gia môn vật lý, đề thi trắc nghiệm vật lý số 006
  [​IMG]

  Đề tiêu chuẩn: bao gồm chương trình vật lý lớp 12, chương trình vật lý lớp 11
  số lượng câu hỏi: 40 câu
  thời gian làm bài: 50 phút
  Đáp án sẽ có sau khi làm xong hết 40 câu hỏi
  Bạn phải đăng nhập
  Lưu ý:
  • Chỉ thảo luận các câu hỏi có trong phần đề thi trắc nghiệm.
  • Không thảo luận, không giải đáp các câu hỏi ngoài


Share Share