Động lượng, bảo toàn động lượng bài toán va chạm

Vật lí 10.III chủ đề Năng lượng T.Trường 24/1/23 255 0
 1. MỤC LỤC VẬT LÍ LỚP 10
  CHỦ ĐỀ: ĐỘNG LƯỢNG
  Lý thuyết Chuyên đề vật lí lớp 10 Chủ đề: Năng lượng
  1. Lý thuyết động lượng, bảo toàn động lượng
  2. Lý thuyết va chạm đàn hồi, va chạm mềm
  Bài tập Chuyên đề vật lí lớp 10 Chủ đề: Năng lượng
  1. Bài tập động lượng bảo toàn động lượng
  2. Bài tập va chạm đàn hồi, va chạm mềm, đạn nổ
  Vật lí lớp 10 Các định luật bảo toàn, vật lí khám phá
  1. Đọc thêm: Chuyển động bằng phản lực
  2. Đọc thêm: Vật lí vui Eulers disk (Đĩa Euler) đồ chơi giáo dục.
  3. Đọc thêm: James Watt nhà vật lí, nhà phát minh, doanh nhân giàu có
  4. Đọc thêm: James Prescott Joule (Jun) nhà vật lí đặt nền móng cho định luật Bảo toàn năng lượng
  5. Đọc thêm: Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
  6. Đọc thêm: Johannes Kepler (Kê-ple) và các định luật mang tên ông
  7. Đọc thêm: Nguyên lý năng lượng cực tiểu, Đường cong Cycloid.
  nguồn: Vật lí phổ thông
Share