Hệ qui chiếu, chuyển động cơ, mô tả chuyển động vật lí 10 mới

Vật lí 10.I Chủ đề mô tả chuyển động T.Trường 12/9/22 1,028 0
 1. Hệ qui chiếu, chuyển động cơ, mô tả chuyển động vật lí 10 mới
  • Chuyển động cơ: là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
  • Chuyển động thẳng đều: là chuyển động có quỹ đạo thẳng và vận tốc không đổi theo thời gian.
  • Chuyển động thẳng biến đổi đều: là chuyển động có quỹ đạo thẳng và vận tốc biến đổi đều theo thời gian.
  • Chuyển động thẳng nhanh dần đều: là chuyển động có quỹ đạo thẳng và vận tốc tăng đều theo thời gian.
  • Chuyển động thẳng chậm dần đều: là chuyển động có quỹ đạo thẳng và vận tốc giảm đều theo thời gian.
  • Chuyển động rơi tự do: là chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực (có quỹ đạo thẳng, chiều rơi từ trên xuống hướng vào tâm Trái Đất, tính chất tương tự chuyển động thẳng nhanh dần đều)
  • Chuyển đông tròn đều: có quỹ đạo là đường tròn và tốc độ không đổi theo thời gian.
  • Quỹ đạo chuyển động: là đường nối tất cả những điểm mà vật đi qua.
  [​IMG]
  Hệ qui chiếu bao gồm
  • Hệ trục tọa độ + gốc tọa độ (vật làm mốc) → soi vào đó để xác định vị trí của vật trong không gian
  • Đồng hồ đo + mốc thời gian → soi vào đó để xác định thời gian
  • Thước đo → một thang đo qui ước để đo các thông số liên quan
  Phân loại hệ qui chiếu:
  • Hệ qui chiếu quán tính: là hệ qui chiếu gắn với vật mốc đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều (hệ qui chiếu lí tưởng để giải các bài toán vật lí cơ học cổ điển)
  • Hệ qui chiếu phi quán tính: là hệ qui chiếu gắn với vật mốc không đứng yên (chuyển động biến đổi) hệ qui chiếu phi quán tính lý tưởng là hệ qui chiếu gắn với vật chuyển động biến đổi đều.
  Để mô tả chuyển động bắt buộc phải so sánh trạng thái của một vật (so sánh về vị trí tọa độ không gian, thời gian) với hệ qui chiếu ta chọn. Với cùng một vật, nếu ta so sánh với các hệ qui chiếu khác nhau ta sẽ có trạng thái của vật là khác nhau → chuyển động của một vật bất kỳ có tính tương đối nó phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người quan sát.
Share