Hỏi sau bao lâu chúng ở độ cao bằng nhau? Xác định vận tốc của hai vật khi đó?

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến PhamAnhKhoi 20/3/20 443 2
 1. Câu 3 : Một ròng rọc bán kính r=5cm được gắn vào một vô lăng có trục quay. Mômen quán tính của cả hệ I= 10-2 kgm2. Trên ròng rọc có vắt một sợi dây mảnh không giãn, mỗi đầu dây treo một quả nặng có khối lượng lần lượt là m1=0,5kg và m2=1kg . Cho g=10m/s2.

  a. Tính gia tốc của hai quả nặng.

  b. Tính gia tốc góc của ròng rọc.

  c. Tính lực căng của dây

  d. Giả sử hai quả nặng bắt đầu chuyển động khi chúng cách nhau là 50cm theo phương thẳng đứng. Hỏi sau bao lâu chúng ở độ cao bằng nhau? Xác định vận tốc của hai vật khi đó?
  Bài tập mẫu, Video bài giảng bị ẩn! kích chuột vào hiện bài đầu để xem đầy đủ
  Share Share
 2. a. 10/11
  b. 200/11
  c. T1 = 60/11
  T2 = 100/11
  d. 0,55s
  Tham khảo, chả biết đúng ko đâu :v
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK