Hỏi vật tốc của vật tại C là bao nhiêu. Biết AB=8BC

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến nguyen vinh thnah 15/9/19 553 1
  1. một vật chuyển động nhanh dần đều trên quãng đường ABC biết v0 tại A=0, v tại B là 2 m/s. Hỏi vật tốc của vật tại C là bao nhiêu. Biết AB=8BC
    Share Share
  2. Viết hàm ra trước rồi tính
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK