lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Xác định góc lệch pha cực đại đó

Hỏi đáp nhanh vật lý phổ thông, vật lý trực tuyến manhquyet131 23/4/21 226 0
 1. Đặt hiệu điện thế xoay chiều \[u=U0(cos100\pi t+\varphi )\] (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo đúng thứ tự gồm R1,R2 (R1=2R2) và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L cho đến khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa R2 và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Xác định góc lệch pha cực đại đó
  \[A.0,2\pi
  B.0,1\pi
  C.0,5\pi
  D.0,25\pi \]
  Share Share
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK