1. Ba quả cầu nhỏ giống nhau A, B, C có cùng khối lượng m và điện tích q, đặt trên mặt bàn nằm ngang không có ma sát , nối với nhau bằng các sợi chỉ cách điện, tạo thành tam giác ABC vuông tại A. Biết góc ABC=alpha, BC =l . Hãy xác định gia tốc của mỗi quả cầu tại thời điểm dây BC bị tuột ra
Share Share

BÌNH LUẬN BẰNG FACEBOOK